pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Zahájení realizace projektu na podporu pečujících na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. srpna 2016 realizuje na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“, který reaguje na potřeby pečujících, kteří se potýkají s řadou problémů, jako je jejich nedostatečná informovanost o možnostech služeb, které mohou využívat, o jejich vhodnosti, o místní dostupnosti, ale i možnostech získání nových dovedností pro jejich, často novou životní roli.

Číst dál...

I bez sluchu se domluvíme

Číst dál...CpKP střední Čechy od srpna 2016 realizují projekt, jehož cílem je zpracovat nové systémové postupy v oblasti sociální práce s lidmi se sluchovým postižením. Projekt navazuje na naše zkušenosti z dříve realizovaných partnerských projektů a odbornost týmu expertů působících nejenom v CpKP střední Čechy.

Cílem realizovaného projektu je eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedná se o další problémy, které lidé s různým sluchovým postižením řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím apod. 

Číst dál...

Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. září 2016 realizujují ve spolupráci s městem Benešov projekt zaměřující se na zlepšení komunikace, informovanosti, výměnu zkušeností a zkvalitnění systému služeb pro osoby ohrožené výkonem trestu odnětí svobody (dále VTOS). Podstata projektu spočívá v zavádění systematické sociální práce s touto cílovou skupinou prostřednictvím aktivní mezioborové a mezirezortní spolupráce. V projektu se zaměřujeme na sociální pracovnice a pracovníky, sociální kurátorku a další zainteresované subjekty.

Číst dál...

Respekt v komunikaci - závěrečná zpráva o projektu

Číst dál...Díky podpoře Nadace Rozvoje Občanské Společnosti jsme realizovali projekt Respekt v komunikaci, který se zaměřil na komunikační bariéry, se kterými se někteří z nás při návštěvě různých institucí potýkají. I po realizaci uvedeného projektu, našim cílem nadále je, mimo jiné, minimalizovat komunikační bariéry těchto občanů při návštěvě městských úřadů, obcí, nemocnic a dalších veřejných institucí. Jedná se o osoby se smyslovým postižením, seniory a další komunikačně znevýhodněné občany. Hlavním cílem našich aktivit je zvýšení komunikačních dovedností nejenom pracovníků těchto institucí, ale i podpora těch, kterých se bariéry týkají.

Číst dál...

Pozvánka na závěrečné setkání odborníků projektu Respekt v komunikaci

Číst dál...Kdy: 31. března 2016, od 9:30 do 11:30 hodin

Kde: Mléčný bar Bílá vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1 (bezbariérový prostor)

Malé občerstvení, tlumočení do českého znakového jazyka a přepis zajištěno.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili