Komunitní plánování sociálních služeb

img 3449

Komunitní plánování sociálních služeb je forma zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb. Jsme metodiky v procesech přípravy i implementace komunitních plánů. V rámci tohoto programu zajištujeme i konkrétní aktivity. Zpracováváme podpůrné analytické dokumenty a pořádáme vzdělávací programy.

Zahájení realizace projektu na podporu pečujících na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. srpna 2016 realizuje na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“, který reaguje na potřeby pečujících, kteří se potýkají s řadou problémů, jako je jejich nedostatečná informovanost o možnostech služeb, které mohou využívat, o jejich vhodnosti, o místní dostupnosti, ale i možnostech získání nových dovedností pro jejich, často novou životní roli.

Číst dál...

I bez sluchu se domluvíme

Číst dál...CpKP střední Čechy od srpna 2016 realizují projekt, jehož cílem je zpracovat nové systémové postupy v oblasti sociální práce s lidmi se sluchovým postižením. Projekt navazuje na naše zkušenosti z dříve realizovaných partnerských projektů a odbornost týmu expertů působících nejenom v CpKP střední Čechy.

Cílem realizovaného projektu je eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedná se o další problémy, které lidé s různým sluchovým postižením řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím apod. 

Číst dál...

Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. září 2016 realizujují ve spolupráci s městem Benešov projekt zaměřující se na zlepšení komunikace, informovanosti, výměnu zkušeností a zkvalitnění systému služeb pro osoby ohrožené výkonem trestu odnětí svobody (dále VTOS). Podstata projektu spočívá v zavádění systematické sociální práce s touto cílovou skupinou prostřednictvím aktivní mezioborové a mezirezortní spolupráce. V projektu se zaměřujeme na sociální pracovnice a pracovníky, sociální kurátorku a další zainteresované subjekty.

Číst dál...

Jak bylo na akci PŘEDSTAVME SE!

Číst dál...Centrum pro komunitní práci střední Čechy (dále CpKP) ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice připravilo již druhým rokem interaktivní setkání občanů s poskytovateli sociálních a návazných služeb, které působí na území města Hořovic a okolí.

Akce PŘEDSTAVME SE proběhla v sobotu 3. října 2015 v rámci Cibulového jarmarku ve vstupní hale budovy Městského úřadu v Hořovicích.

Letos jsme připravili několik novinek. CpKP zajistilo komentované vstupy a promítání prezentací jednotlivých organizací a diskutovali jsme s příchozími na téma komunikačních bariér na úřadech. Představili jsme, jak mohou sociální a návazné služby pomoci každému z nás v různých životních situacích.

Číst dál...

Tisková zpráva Pečovat a žít doma je normální

Číst dál...V květnu letošního roku jsme dokončili realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji prostřednictvím odborných partnerství (zkráceně Podpora odborných partnerství). Cílem projektu bylo upozornit na potřebnost podpory péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. Projekt navazuje na námi realizované procesy komunitního plánování ve Středočeském kraji a potřebu hledat nadregionální pohled na situaci v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to nejenom ve velkých obcích, ale i v malých spádových obcích po celém kraji. Mimo jiné je naším cílem upozorňovat na možnosti komunity a její roli v sociální práci s různými cílovými skupinami klientů.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili