Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. září 2016 realizujují ve spolupráci s městem Benešov projekt zaměřující se na zlepšení komunikace, informovanosti, výměnu zkušeností a zkvalitnění systému služeb pro osoby ohrožené výkonem trestu odnětí svobody (dále VTOS). Podstata projektu spočívá v zavádění systematické sociální práce s touto cílovou skupinou prostřednictvím aktivní mezioborové a mezirezortní spolupráce. V projektu se zaměřujeme na sociální pracovnice a pracovníky, sociální kurátorku a další zainteresované subjekty.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili