KPSS Hustopečsko

V Hustopečích proběhlo další veřejné setkání ke KPSS

Číst dál...

V rámci každoročního Dne sociálních služeb se dne 13. června 2017 v Hustopečích uskutečnílo 2. veřejné setkání k projektu komunitního plánování sociálních služev na území DSO Mikroregion Hustopečsko. Dukelské náměstí se zaplnilo stánky jako při tradičním jarmarku, každý z nich ale tentokrát připadl jednomu z poskytovatelů sociálních služeb. Ti tak získali "vlastní" koutek, kde prezentovali svou činnost a seznamovali s ní veřejnost.

Číst dál...

Pozvánka na 2. Veřejné setkání v Hustopečích

Rádi bychom Vás pozvali na 2. Veřejné setkání konané v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko". Setkání se uskuteční dne 13.6.2018 v rámci Dne sociálních služeb na Dukelském náměstí v Hustopečích. V rámci setkání bude mimo jiné probíhat soutěž o logo komunitního plánování sociálních služeb a prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na území DSO Hustopeče. Chybět nebude ani doprovodný kulturní a zábavný program.

 

Číst dál...

SWOT analýza

V rámci jednání ustanovených pracovních skupin (PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro matky s dětmi) se v projektu nyní zpracovávají SWOT analýzy dle jednotlivých cílových skupin pracovních skupin. SWOT analýza je nástroj, který umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a ohrožení systému sociálních služeb na daném území.

Číst dál...

V HUSTOPEČÍCH PROBĚHL VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dne 13. března 2018 se konal vzdělávací seminář Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb. Akce se konala v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko, jehož realizace byla zahájena 1.10. 2017, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Městem Hustopečea Mikroregionem Hustopečsko.

Číst dál...

Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS)

Číst dál...

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin došlo k vyhodnocení stávajícího SPRSS. Zvláštní pozornost byla věnována části Akční plán sociálních a souvisejících služeb definující již konkrétní aktivity, které se v době zpracování komunitního plánu zamýšlely zrealizovat. Smyslem této aktivity bylo zjistit aktuálnost dokumentu a momentální potřebnost. Zmapovalo se, kolik plánovaných aktivit uskutečněno a s jakým úspěchem, případně zjištěno, proč k realizaci aktivity nedošlo. 

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava