NNO a regionální rozvoj EU

podpora nno a rrFormou podpory síťování a vzdělávání usilujeme o budování kapacit neziskových organizací. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s  Asociací NNO. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborová setkávání a spolupráci neziskových organizací.

Dobrovolnictví na Střední Moravě

Akreditovaný program „Dobrovolnictví na střední Moravě“ je na Přerovsku, Hranicku a Lipnicku realizován od roku 2004. Projekt umožňuje zájemcům o dobrovolnickou službu získání nových znalostí a zkušeností, získání jistoty, sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, získání nových kamarádů a známých, udržení pracovních návyků, větší šanci uplatnit se na trhu práce.

Číst dál...

CpKP střední Morava podpořili