Setkání s veřejností a Bleší trh

Číst dál...

KOMUNITNÍ PRÁCE BŘECLAV

V rámci projektu Komunitní práce Břeclav vás zvedeme na setkání s veřejností, jehož součástí bude bleší trh. Akce se koná dne 29.1.2022 od 17 hod. v Komunitním centru Kotelna

Třídím, třídíš, třídíme

Číst dál...

KOMUNITNÍ PRÁCE BŘECLAV

V rámci projektu Komunitní práce Břeclav vás  zveme na setkání s veřejností na téma Třídím, třídíš, třídíme. Akce se uskuteční dne 4.8.2021 od 17 hod. v Břeclavi, na ulici Valtická.

Komunitní práce Břeclav

Číst dál...

Dne 1.února 2019 byla zahájena realizace projektu Komunitní práce Břeclav. Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci komunitní sociální práce a zřízení komunitního centra ve městě Břeclavi. Cílem je zmírnění či zabránění sociálního vyloučení ohrožených osob žijících zejména v sociálně vyloučených lokalitách v Břeclavi. Prostřednictvím realizace dílčích aktivit projektu chceme zdejší obyvatele aktivizovat, motivovat a posílit jejich schopnosti se v rámci dané komunity a města Břeclavi samo-organizovat, formulovat společné cíle a potřeby, a těchto cílů následně dosahovat.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Citizenship, Employability and Professionalism

Číst dál...CpKP východní Morava se v roce 2011 zapojila do projektu partnerství v rámci programu Gruntvig. Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností. Takové projekty í jsou zaměřeny na samotný vzdělávací proces, na aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání a na management vzdělávání dospělých a/nebo výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manažery vzdělávání dospělých.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava