Místní a udržitelný rozvoj

KRE8R - přeměna tvůrčích dovedností na udržitelné podniky


Číst dál...

Projekt rozvíjí učební osnovy zaměřené na podnikání vytvořené na míru pro mladé lidi, kteří chystají kariéru v odvětví kreativního průmyslu. Podnikání podporuje inovace, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst a ekonomický růst. Umožňuje proměnit nové inovativní myšlenky v úspěšné podnikání a napomáhá odhalit osobní potenciál jednotlivců.

 

Číst dál...

Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti regionu


Číst dál...Cílem projektu je systematická pracovní integrace mladých osob do 25 let věku s evidencí delší než 5 měsíců na ÚP ve vybraných regionech Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti cílové skupiny zavedením komplexního přístupu podpory, čímž napomáhá zamezit odlivu těchto lidí z regionu a napomáhá adaptaci na trh práce v místě bydliště. 

Číst dál...

BEC 2 jako nástroj lokálního rozvoje


Číst dál...Projekt je zaměřen na zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva pro nezaměstnané osoby (BEC2) jako nástroje APZ a lokálního rozvoje. BEC2 vychází ze zkušeností s aplikací původního modelu BEC1 a zahraniční praxe. Model podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev je zaměřen na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru.

 

Číst dál...

Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj

Číst dál...Projekt je zaměřen na podporu celkem 20 osob formou pracovní diagnostiky, individuálního poradenství, vzdělávání k podnikání a následné podpory 10 osob v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého centra na základě metodiky vycházející z Business and Employment Co-operative iniciatives (BEC, v překladu podnikatelsko - zaměstnanecké družstvo). Jedná se v ČR o inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt je zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru v Moravskoslezském kraji se zaměřením na okres Nový Jičín. Zajištěním podpory a systémem kooperace je metoda BEC vhodná forma pro sociálně podnikatelský subjekt. Metoda vede skupinu nových osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a svoji prosperitu a motivuje je ke společnému prospěchu. To následně vede ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji potenciálu jejich vlastních firem.

 

Číst dál...

E3-CUBE – E-learning for Common Use to the Benefit to the Environment

Číst dál...(v české verzi E -learning pro běžné použití k přínosu pro životní prostředí)

Cílem tohoto projektu je vytvořit web založený na e-learningové platformě pro usnadnění a účinnou výměnu postupů, metodik, školících materiálů a informací v tématice udržitelného rozvoje (např. udržitelné využívání zdrojů, nakládání s odpady, územního plánování, snížení spotřeby energie, využívání alternativních zdrojů energie a dalších). Projekt je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery působící v oblasti vzdělávání dospělých. Snahou všech zapojených partnerů je šíření výše uvedených informací tak, aby byly snadno přístupné pro konečné uživatele.

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili