Podkategorie

  • CpKP Česká republika

    cpkp logo big rgb

    Centrum pro komunitní práci je očanské sdružení. Do dnešní doby vzniklo šest místních zastoupení. Jedná se o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré svoje aktivity. V rámci jednotlivých zastoupení probíhá spolupráce při realizaci projektů nadregionálního a mezinárodního rozsahu. Dále probíhá spolupráce v rámci jednotlivých odborných témat a konzultací.

  • CpKP jižní Čechy
  • CpKP Severní Morava

    img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

     


     

  • CpKP střední Čechy

    pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

  • CpKP střední Morava

    IMG 7317Po rozvoji v letech 2006 a 2008 došlo v naší pobočce k zásadním změnám, které byly spojeny s odchodem řady pracovníků, z nich někteří v současnosti pracují v jiných moravských pobočkách. Dnes jsme malou pobočkou, která se věnuje aktivitám, jak na místní, tak národní i evropské úrovni. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími subjekty na projektech, které budou v souladu s posláním CpKP.

  • CpKP východní Morava

    Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

    Naše projekty, které realizujeme:

    Přes Mosty do práce

    Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

    Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
    pod Hostýnem

    Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

    Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

    Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

     Logo OPZ barevné

  • CpKP západní Čechy

    Západočeská pobočka Centra pro komunitní práci působí převážně v Plzeňském kraji. Realizujeme projekty týkající se místního udržitelného rozvoje, komunitního plánování sociálních služeb a vzdělávání. Spolupracujeme s obcemi, místními akčními skupinami a neziskovými organizacemi při přípravě projektů financovaných z veřejných zdrojů, tvorbě rozvojových strategií a zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí (např. účastí veřejnosti při plánování úprav veřejných prostranství). V oblasti vzdělávání spolupracujeme se základními i středními školami zejména na projektech týkajících se osvojování základních občanských kompetencí žáků a posilování místní identity. Rovněž realizujeme vzdělávací semináře a vydáváme publikace shrnující dobrou praxi v obnově a rozvoji venkova, které mohou sloužit jako inspirace pro další činnost pro zájemce z celé České republiky.

Další aktivity