BEZ VEŘEJNOSTI TO NEJDE

Dne 23. dubna 2018 proběhl v zasedací místnosti Zastupitelstva města Vyškova vzdělávací seminář na téma Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Veřejnost hraje v tomto plánovacím procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.

Číst dál...

Práce na tvorbě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb metodou SWOT analýzy

Číst dál...V rámci jednání pracovních skupin (PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a PS pro rodinu, děti a mládež) probíhá práce na tvorbě strategické části dokumentu (Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb) pomocí metody SWOT analýza. Je to metoda, která umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby v systému sociálních služeb na daném území.

Číst dál...

Vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

Číst dál...V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin došlo k vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Členové pracovních skupin hodnotili, ze své pozice v projektu (zadavatel, poskytovatel, uživatel), úspěšnost plnění nastavených priorit rozvoje sociálních služeb. Smyslem této aktivity bylo zjistit aktuálnost dokumentu. Bylo zmapováno, které z plánovaných priorit se podařilo uskutečnit a s jakým úspěchem a které priority budou převedeny do nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Číst dál...

Ve Vyškově se konal seminář na téma komunitní plánování sociálních služeb

Číst dál...

Dne 31.ledna 2018 se konal vzdělávací seminář Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb. Akce se konala v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", jehož realizace byla zahájena 1.8.2018, a který realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Městem Vyškov.

Číst dál...

Uskutečnilo se 1. veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“

Číst dál...Dne 19. září 2017 se v prostorách zasedací místnosti Zastupitelstva města Vyškov v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov", uskutečnilo 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu KPSS v ORP Vyškov a příkladům dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava