Základní listina KPSS, Jednací řád pracovních skupin, Jednací řád řídící skupiny

Základní listina KPSS, Jednací řád pracovních skupin, Jednací řád řídící skupiny

Logo OPZ barevné

 

Za účelem nastavení pravidel procesu komunitního plánování na území ORP Šternberk byly v úvodu realizace projektu vypracovány: Základní listina komunitního plánování sociálních služeb, Jednací řád řídící skupiny a Jednací řád pracovních skupin.

Základní listina KPSS vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS na daném území bude řídit.

 

Jednací řád řídící skupiny upravuje postavení a základní úkoly řídící skupiny, průběh jejího jednání, způsob rozhodování v ŘS, kontrolu a zajišťování plnění úkolů ŘS.

Jednací řád pracovních skupin upravuje postavení a základní úkoly pracovních skupin, jednání PS, způsob rozhodování v PS, kontrolu a zajišťování plnění úkolů PS.

 

Základní listina KPSS – zde ke stažení

Jednací řád řídící skupiny – zde ke stažení

Jednací řád pracovních skupin – zde ke stažení

 

 

 šternberk KA1-1

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava