Evaluace a monitoring... proběhl seminář

Logo OPZ barevné

Další ze seminářů zaměřených na vzdělávání aktérů projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko" se uskutečnil dne 22. listopadu 2018 v Hustopečích. Tentokrát na zajímavé téma "Úvod do monitoringu a evaluace procesu KPSS".

Jeho účastníci z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb získali spoustu nových informací týkajících se jednotlivých fází procesu KPSS. Seznámili se s tím, proč je důležité celý proces průběžně sledovat a zároveň vyhodnocovat. Cílem komunitního plánování je ucelená, efektivní a funkční síť sociálních služeb nastavená "na tělo" danému území tak, aby se každému, kdo se ocitne v nepříznivé sociální situaci dostalo potřebné pomoci. I díky monitoringu a evaluaci je možné se tomuto cíli co nejvíce přiblížit.

 

hustopece seminar 22.11.2018

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava