Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

ISSS Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných – Projekt je v realizaci.

Mosty z chudoby - strategie pro profesionály a komunity – Projekt je v realizaci.

KPSS Uherský Brod  Projekt je v realizaci.

KPSS Veselí nad Moravou  Projekt je v realizaci.

 

Nová třešňová alej oživí Panskou cestu

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) realizovala dne 4. 11. 2014 projekt, jež vyhlásila Nadace Partnerství – „Výsadba stromů pro NNO 2014". Kromě ANNO ZK se zapojilo dalších 19 neziskových organizací, mezi nimi také CpKP východní Morava, které se podílely se na výsadbě 20 mladých třešniček na tzv. Panské cestě ve Štípě (spojuje Štípu a Zoo Lešná).

Číst dál...

Absolventi kurzů na exkurzi na východním Slovensku

Ve dnech 4.-5.11.2014 CpKP východní Morava uskutečnilo v rámci realizace mezinárodního projektu „Informační servis pro sociální služby" 2-denní zahraniční exkurzi za slovenským partnerem Partnerstvem sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, určenou pro absolventy kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách. Odborná exkurze probíhala u 3 vybraných poskytovatelů sociálních služeb v Prešově. Jednalo se o OZ Barlička, Domov Naděje - Charita Prešov a ZOM Prešov.

Číst dál...

Listopadové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace akčního pánu a příprava veřejného setkání.

Číst dál...

Závěrečná mezinárodní konference k projektu Mosty z chudoby

Ve dnech 9. – 10. října 2014 se v Otrokovicích na Zlínsku uskutečnila závěrečná konference k projektu Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity. Konference byla určená především pro zástupce neziskových organizací pracující s cílovou skupinou osob projektu, veřejné správy a dalších účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb. Pozvání přijali také hosté ze Slovenska, USA, Irska a Skotska.

Číst dál...

Říjnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 13. října 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace obsahu dokumentace KPSS a akční plán.

Dalším bodem projednání bylo Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - dlouhodobý záměr „být dětem blíž v centru".

Zajištění udržitelnosti SAS pro rodiny s dětmi – bude řešeno se Zlínským krajem stejně tak Zvýšení kapacit domovů se zvláštním režimem. Vznik noclehárny pro muže a ženy s kapacitou 10 lůžek – záměr byl podán na Zlínský kraj, bude se o něm vyjednávat v rámci PS ORP UB.

Realizace vzdělávacích a preventivních aktivit – aktivity směřující k posílení rodičovských kompetencí na prevenci sociálně patologických jevů, bude se jednat o běžnou činnost OSPOD. Obnovení činnosti Pracovní skupiny pro bezbariérovost – zaniklá pracovní skupina se jeví jako znovu potřebná. Úkolem je vyjednat s vedením města ustanovení PSB a tím řešit problematiku bariérovosti v rámci programu Mobilita pro všechny.

Podpora odlehčovacích služeb – Z dotazníkového šetření vyplynulo, že není zájem o využití služby, ale o pocit jistoty, že služba bude zavedena v případě potřeby. Zkvalitnění služeb denních stacionářů pro potřeby uživatelů – jedná se o změnu cílové skupiny denního stacionáře, příprava na změnu od roku 2017.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava