Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Mosty z chudoby Brno - ukončení projektu

Ke dni 30.11.2019 byla ukončena realizace projektu Mosty z chudoby Brno, který probíhal od 1.11.2017, a jehož cílem bylo zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob, které jsou mladší 30let, a které nejsou v zaměstnání.

Číst dál...

Mosty z chudoby Brno - Podpůrná síť Kruhy

Číst dál...

Po ukončení programu Pokrok budou jeho absolventi připraveni na uskutečnění změny ve svém životě a budou usilovat o zlepšení své sociální situace zejména prostřednictvím získání stabilního a adekvátně hodnoceného zaměstnání. Taková změna v životě jedince však může být velmi náročná a i přes motivaci k jejímu uskutečnění se absolventi mohou potýkat s bariérami a překážkami na své cestě k ekonomické nezávislosti.

Pro absolventy programu Pokrok je proto velmi důležité nastavení podpůrného systému Kruhy pro realizaci jejich plánu osobního rozvoje.

Pojem Kruhy definuje ochrannou síť lidí a organizací, které budou absolventy programu Pokrok chránit a budou jim zajišťovat veškeré podpůrné činnosti. Cílové skupině tak bude zajištěna podpora pro naplnění jejich osobního plánu, sestaveného během programu Pokrok.

 

Mosty z chudoby Brno - Pogram Pokrok

Číst dál...

Program Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný život je stěžejní částí strategie „Mosty z chudoby“ a je určený lidem, kteří se ocitli na spodních příčkách socioekonomického žebříčku.

Číst dál...

Mosty z chudoby Brno - základní informace

Číst dál...

Dne 1.12.2017 byla zahájena realizace projektu Přes Mosty do práce - Brno, a to za finanční podpory EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstananost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob mladších 30let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě. K tomuto účelu bude využit efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do České republiky, a zde úspěnšě pilotně ověřena.

Projekt bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

  1. Nábor účastníků
  2. Ralizace programu Pokrok
  3. Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
  4. Vzdělávání a rekvalifiakce účastníků
  5. Zprostředkování zaměstnání

Komunitní práce Břeclav

Číst dál...

Dne 1.února 2019 byla zahájena realizace projektu Komunitní práce Břeclav. Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci komunitní sociální práce a zřízení komunitního centra ve městě Břeclavi. Cílem je zmírnění či zabránění sociálního vyloučení ohrožených osob žijících zejména v sociálně vyloučených lokalitách v Břeclavi. Prostřednictvím realizace dílčích aktivit projektu chceme zdejší obyvatele aktivizovat, motivovat a posílit jejich schopnosti se v rámci dané komunity a města Břeclavi samo-organizovat, formulovat společné cíle a potřeby, a těchto cílů následně dosahovat.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava