Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 16. května 2013 proběhla v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“, setkání pracovních skupin. V příjemném prostředí uherskobrodské radnice se v květnu sešly Pracovní skupina pro rodinu, mládež a děti, Pracovní skupina pro seniory a Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením. Všechny setkání proběhla formou otevřené diskuze k stávající nabídce sociálních služeb města Uherský Brod. „Senioři“ navíc ještě vznesli podněty k řešení závad a nedostatků na městských komunikacích, budově DPS, veřejné zeleně či veřejného prostranství. Kromě těchto podnětů měli požadavky na rozšíření městské hromadné dopravy a na zveřejnění informací o regionální televizi Pohoda v místním periodiku Brodský zpravodaj.

Dne 18. června se všechny pracovní skupiny sešly společně za účelem přípravy 1. veřejného setkání a vyhodnocování stávajícího komunitního plánu.

Zápisy z jednání zde

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava