Uskutečnilo se 1. veřejné setkání v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregion Hustopečsko“

Logo OPZ barevné
Dne 25. října 2017 se v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Hustopeče v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko" uskutečnilo 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu KPSS v DSO Mikroregion Hustopečsko a příkladům dobré praxez procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem.

Na začátku setkání se slova ujala starostka města Hustopeč PaedDr. Hana Potměšilová a poděkovala všem účastníkům za zájem o problematiku KPSS v ORP Hustopečsko. Vyzvedla hlavně potřebu zájmu starostů obcí spadajících do Mikroregionu Hustopečsko o sociální oblast. Vedoucí Sociálního odboru MěÚ Hustopeče Mgr. Tomáš Laz připomněl dosavadní průběh plánování sociálních služeb na území Mikroregionu Hustopečsko a návaznost na další plánovací období prostřednictvím realizace projektu.

Vedoucí projektu Mgr. Gabriela Fellingerová přivítala všechny přítomné účastníky a seznámila je s průběhem a hlavními výstupy projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko", jehož realizace probíhá od 1. října. 2017 do 30. září 2019. Prezentace příkladů dobré praxe z procesu komunitního plánování sociálních služeb se rovněž ujala Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka místního zastoupení realizátora projektu Centrum pro komunitní práci východní Morava.


Všem zúčastněným děkujeme.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava