Zveřejnění katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Zveřejnění katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalogu poskytovatelů sociálních služeb je databází všech poskytovatelů sociálních služeb s působnostní na území ORP Veselí nad Moravou. Poskytovatelé sociálních služeb jsou v katalogu rozděleni podle cílových skupin, pro které danou službu poskytují. Tyto cílové skupiny byly navrženy během působení projektu "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", v rámci kterého byl katalog zpracován, jsou to Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodina a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále jsou v katalogu uvedena kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, linky důvěry, krizové linky pro děti a mládež, kontakty na jednotlivá oddělení Úřadu práce, apod.

Doufáme, že Vám tento katalog bude nápomocen při hledání nejvhodnější služby pro Vás a Vaše nejbližší.

Stažení katalogu ZDE.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava