Zakončení projektu Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí

img 0413 1Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CpKP střední Čechy) na závěrečném setkání pracovních skupin dne 28. listopadu 2013 zakončilo realizaci projektu – Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí. Město Mnichovo Hradiště - partner projektu byl aktivně zapojen do všech aktivit prostřednictvím členů koordinační skupiny a pracovních skupin, ve kterých měl své zástupce (členy zastupitelstva, rady a zaměstnance města).

Podařilo se inovovat proces komunitního plánování soc. služeb (KPSS), zpracovat monitoring, vyhodnotit a aktualizovat platný plán na období 2006 – 2008 a rozšířit jej na celé spádové území. Výstupem projektu je platný Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období 2013 - 2017.

V tištěné podobě byl vydán přehledný katalog poskytovatelů soc. a návazných služeb. Tento katalog nabízí rychlou a snadnou orientaci v tom, kdo, kde a jak Vám může pomoci. Pro snazší hledání jsou poskytovatelé sociálních a návazných služeb rozděleni do kategorií, vztahujících se ke konkrétním životním situacím.
Bližší informace a kontakty na jednotlivé služby a zařízení naleznete na dalších stránkách tohoto katalogu. Témata jsou označena přehlednými piktogramy a přibližují je návodné otázky. V těchto dnech je katalog dostupný na úřadě, na radnicích všech obcí ORP Mnichovo Hradiště a u poskytovatelů soc. a návazných služeb.
Další úspěšnou aktivitou, byly hojně navštěvované vzdělávací semináře a využívané konzultace zaměřené na zajištění odbornosti týmu a kvalitu poskytování sociálních služeb.
V rámci projektu vznikl také webový portál www.socialnisluzbyvmh.cz, který umožňuje zveřejnění informací o jednotlivých službách, kapacitách, což mimo jiné povede ke zkvalitnění a zefektivnění nabídky poskytovaných služeb a informovanosti o nich.
Projekt byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ráda bych poděkovala všem spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, kteří se celého projektu aktivně účastnili. Poděkování patří také partnerovi projektu Centru pro komunitní práci střední Čechy, který zajišťoval metodické vedení celého procesu.

Výstupy projektu:

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území Mnichovo Hradiště

Mapa sociálních a návazných služeb města Mnichovo Hradiště a okolí

www.socialnisluzbyvmh.cz

Za realizační tým projektu
Bc. Jitka Altmanová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Mnichovo Hradiště
telefon: 326 776 700, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

img 0406

CpKP střední Čechy podpořili