img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

ZAČÍT ZNOVU II.


Číst dál...

 Projekt bude zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. 

Číst dál...

SIV - Social Impact Vouchers

Číst dál...

 

Projekt SIV čelí výzvám dlouhodobé nezaměstnanosti a přetrvávajícím potížím při integraci znevýhodněných skupin osob na trh práce. Zavede nový nástroj pro zvýšení kapacit sociálních podniků pro využití soukromého kapitálu při řešení sociálních problémů nezaměstnanosti.

 

 

Číst dál...

Podnikání na zkoušku

Číst dál...Představujeme neformální platformu podnikatelsko - zaměstnaneckých družstev BEC v České republice, která vznikla v roce 2018 v rámci projektu "BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje" financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci opatření sociálních inovací. Sdružujeme výhradně podnikatelsko - zaměstnanecká družstva BEC. 

Číst dál...

Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané

Číst dál...

 

Projekt je zaměřen na snížení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Účastníkům je poskytováno poradenství, vzdělávání a následně jsou uplatňováni na trhu práce. Podpora je cílena individuálně dle potřeby každého účastníka. 15 osobám bude poskytnuta podpora k vytvoření pracovního místa. Realizace probíhá v úzké spolupráci se zaměstnavateli. 

 

Číst dál...

KRE8R - přeměna tvůrčích dovedností na udržitelné podniky


Číst dál...

 

Projekt rozvíjí učební osnovy zaměřené na podnikání vytvořené na míru pro mladé lidi, kteří chystají kariéru v odvětví kreativního průmyslu. Podnikání podporuje inovace, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst a ekonomický růst. Umožňuje proměnit nové inovativní myšlenky v úspěšné podnikání a napomáhá odhalit osobní potenciál jednotlivců.

 

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili