img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

Poradenství v oblasti příkladů dobré praxe

Číst dál...

 

Hlavním cílem projektu je získání znalostí o vzdělávání dospělých (nezaměstnaných) s cílem rozšířit a rozvíjet kompetence pedagogů a rozvíjet vysoce kvalitní dovednosti a kompetence.

 

 

  

Číst dál...

TRANS-FLIPP-CLASS - Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community


Číst dál...

Přeměna třídy znamená změnu způsobu, ve kterém vyučujeme a učíme se, tedy přednášení doma a procvičování ve třídě. Tento projekt má v úmyslu prozkoumat myšlenku, která dosud nebyla příliš rozvinuta, a kterou jsme nazvali „přeměna třídy na inkluzivní učící se komunitu“.

 

 

 

  

Číst dál...

CYFSE - Kreativní mládež pro udržitelné životní prostředí

Číst dál...

 

Tento projekt je zaměřen na vytváření nových participativních výukových metod, nové studijní materiály a mezinárodní sdílení znalostí v oblasti „Environmentálně udržitelného rozvoje“. 

 

Číst dál...

ZAČÍT ZNOVU II.


Číst dál...

 Projekt bude zaměřen na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. 

Číst dál...

SIV - Social Impact Vouchers

Číst dál...

 

Projekt SIV čelí výzvám dlouhodobé nezaměstnanosti a přetrvávajícím potížím při integraci znevýhodněných skupin osob na trh práce. Zavede nový nástroj pro zvýšení kapacit sociálních podniků pro využití soukromého kapitálu při řešení sociálních problémů nezaměstnanosti.

 

 

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili