Nová šance pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji

uvodnifotka Novasance1Projekt je zaměřen na snížení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti a na nezaměstnané nízkokvalifikované osoby z Moravskoslezského kraje.

Účastníkům je poskytováno poradenství, vzdělávání a následně jsou uplatňováni na trhu práce. 15 osobám bude poskytnuta podpora k vytvoření pracovního místa na dobu 6 - 12 měsíců. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnavateli, kteří budou vytvářet pracovní místa pro účastníky projektu.


O projektu:

 

Cílem projektu je systematická pracovní integrace dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob, kteří jsou registrováni na ÚP ČR nepřetržitě déle než 1 rok nebo jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců a osob s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2) z Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

CpKP Severní Morava podpořili