img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

 


 

Podnikání na zkoušku

Číst dál...Představujeme neformální platformu podnikatelsko - zaměstnaneckých družstev BEC v České republice, která vznikla v roce 2018 v rámci projektu "BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje" financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci opatření sociálních inovací. Sdružujeme výhradně podnikatelsko - zaměstnanecká družstva BEC. 

Číst dál...

Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané

Číst dál...

 

Projekt je zaměřen na snížení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Účastníkům je poskytováno poradenství, vzdělávání a následně jsou uplatňováni na trhu práce. Podpora je cílena individuálně dle potřeby každého účastníka. 15 osobám bude poskytnuta podpora k vytvoření pracovního místa. Realizace probíhá v úzké spolupráci se zaměstnavateli. 

 

Číst dál...

KRE8R - přeměna tvůrčích dovedností na udržitelné podniky


Číst dál...

 

Projekt rozvíjí učební osnovy zaměřené na podnikání vytvořené na míru pro mladé lidi, kteří chystají kariéru v odvětví kreativního průmyslu. Podnikání podporuje inovace, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst a ekonomický růst. Umožňuje proměnit nové inovativní myšlenky v úspěšné podnikání a napomáhá odhalit osobní potenciál jednotlivců.

 

Číst dál...

Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti regionu


Číst dál...Cílem projektu je systematická pracovní integrace mladých osob do 25 let věku s evidencí delší než 5 měsíců na ÚP ve vybraných regionech Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Projekt je zaměřen na řešení nezaměstnanosti cílové skupiny zavedením komplexního přístupu podpory, čímž napomáhá zamezit odlivu těchto lidí z regionu a napomáhá adaptaci na trh práce v místě bydliště. 

Číst dál...

Erasmus+ Výměna Evropské dobré praxe - základní dovednosti a klíčové kompetence pro nezaměstnané

Číst dál...CpKP Severní Morava projekt realizuje v partnerství s Úřadem práce v polské Nyse a skotskou organizací EDInet. Cílem projektu je řešení dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím vytvoření vzdělávacího modulu v základních dovednostech a klíčových kompetencí pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby, vedoucích k jejich uplatnění na trhu práce.

 

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili