Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora pečujících na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku

pecujici2

Centrum pro komunitní práci střední Čechy v červnu 2022 ukončilo realizaci projektu na podporu pečujících. Konkrétně se jednalo o zajištění koordinace pomoci neformálně pečujícím (dále i pečující), doplněné o poskytování potřebných informací, realizaci setkávání svépomocných skupin, vzdělávání, konzultace, psychorehabilitační pobyty a další potřebnou podporu pečujícím. Projekt byl realizován na území tří měst s rozšířenou působností – ORP (Beroun, Dobříš a Hořovice), pro každé území vznikla sdílená pozice odborného poradce a koordinátora pomoci a bylo zřízeno kontaktní místo pro pečující. Díky realizaci našeho projektu došlo ve všech územích ke zvýšení podpory pečujících a k rozvoji mezioborové spolupráce organizací a odborníků podílejících se na sdílené péči což vyplývá z  následujících čísel.

 • Ve všech třech územích realizace projektu jsme podpořili 1 850 pečujících, kterým koordinátorky pomoci poskytly 1 062 konzultací (tj. 862 hodin) bylo to 296 jedinečných pečujících.
 • Zprostředkovali jsme 535 individuálních konzultací s různými odbornými experty (fyzioterapeut, psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, lékař apod.).
 • Zorganizovali jsme 67 svépomocných setkání pečujících,
 • 50 odborných přednášek a zážitkových aktivit s účastí 362 opakovaně podpořených osob (78 unikátních).
 • Na 7 psychorehabilitačních pobytech pro 79 dospělých pečujících s relaxačním programem pro celé rodiny naši asistenti poskytli dětem s postižením a jejich zdravým sourozencům 660 hodin hlídání s programem.
 • Na podporu odborného týmu projektu proběhlo 12 supervizních setkání.
 • V rámci mapování aktuálního stavu potřeb neformálně pečujících bylo realizováno celkem 42 individuálních rozhovorů a 5 focus groups (skupinové rozhovory) s pečujícími a odborníky, kteří poskytují odbornou pomoc pečujícím rodinám (speciální pedagog, logoped, sociální pracovníci).
 • K rozvoji mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči jsme uspořádali 11 mezioborových setkání (3 v Berouně, 3 na Dobříši a 5 v Hořovicích) a na závěr jsme v každém území s těmito odbornými experty uspořádali ověřovací fokusní skupinu.

Vzhledem k okolnostem v době covidových omezení jsme nemohli realizovat většinu aktivit prezenčně a osvědčila se možnost on-line podpůrných setkávaní s terapeutkou nebo vzdělávání, které si pečující velmi chválili a tak jsme některá vzdělávání i po ukončení lock downu realizovali tzv. hybridně.

V rámci projektu vznikly i návody pro zvládání péče v domácím prostředí: 

 • První video, „Co udělat nejdříve", obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat.
 • Druhé video, „Finanční a materiální podpora", je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat.
 • Třetí video, „Kdo mi s péčí pomůže", poskytuje základní rady k zorientování, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.
 • Poslední video, „Co a jak dál", je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit

pečující videa

Forma videí reaguje na různé komunikační možnosti pečujících, aby byla srozumitelná pro kohokoliv. Animace umožní se vizuálně zorientovat, díky mluvenému slovu získají informace i lidé se zrakovým postižením, titulky zprostředkují obsah i těm, kteří mají horší sluch, a znakový jazyk zajistí předání informací neslyšícím. Videa i jejich forma vznikly na základě každodenních zkušeností klientů a rozhovorů s koordinátory pomoci v CPKP. Jejich záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících. Videa vznikla ve spolupráci s grafickým studiem Mowshe s.r.o., Deaf friendly a dalšími odborníky.

 V rámci projektu dále vznikly také tyto výstupy: Analýza potřeb pečujících osob a stávajícího stavu sociálních služeb s doporučeními pro rozvoj kvality a nabídky služeb v el. Podobě. Aktualizovali jsme metodiku zavádění koordinovaného přístupu s názvem Popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci v území ORP Dobříš, ORP Hořovice a ORP Beroun.

 Centrum pro komunitní práci střední Čechy vydalo v elektronické i tištěné podobě aktualizovaný leták pro pečující, „Praktické rady pro zvládnutí péče“, na kterém jsou shrnuty základní rady, jak postupovat, když se někdo ocitne v roli pečovatele: co udělat nejdříve, kde a co může žádat, na co má nárok, kdo mu s péčí pomůže, jaké jsou dostupné sociální a zdravotní služby, vzdělávací a podpůrné služby pro rodiny dětí s postižením, anebo jak postupovat při ukončení péče.

plakát pečující

Odkaz na leták – praktické rady pro zvládnutí péče

Na letáku jsou uvedené QR kódy, které po načtení odkáží na videonávody nebo brožuru s podrobnými informacemi. K letáku je dostupné také video s překladem do českého znakového jazyka.

Přidanou hodnotou naší dlouhodobé práce je prezentace nabízených služeb v místní komunitě a podpora komunitního přístupu ve sdílené péči tzv. homesharingu - vyhledáváním vhodných hostitelů a jejich přípravou pro hostitelství a navazující doprovázení a podpora pečujících rodin.

 

Aktuální informace a nabídky projektu naleznete také na Facebooku: Pečuji

fb pecuji

Za realizační tým projektu CPKP střední Čechy

Petra Štěpová

 b_450_93_16777215_00_images_loga_donoru_Logo_OPZ_barevné.jpg

Projekt: Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora pečujících na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755 byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CpKP střední Čechy podpořili