Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

ISSS Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných – Projekt je v realizaci.

Mosty z chudoby - strategie pro profesionály a komunity – Projekt je v realizaci.

KPSS Uherský Brod  Projekt je v realizaci.

KPSS Veselí nad Moravou  Projekt je v realizaci.

 

Program POKROK zahájen!

V měsíci únoru bylo ve Zlínském a Jihomoravském kraji zahájeno pilotní ověření programu Pokrok, jedné z klíčových aktivit projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity„.

Tento program spočívá v pravidelném setkávání tzv. facilitátorů s účastníky programu, zejména pak s matkami vracejícími se z rodičovské dovolené, rodiči s dětmi a osobami opouštějícími zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče. Facilitátoři byli pro svou roli v programu Pokrok vyškoleni jedním z autorů této strategie, americkým expertem na chudobu Philipem E. DeVolem. Školení proběhlo formou intenzivního týdenního tréninku, který byl zaměřen jak na získání teoretických, tak i praktických zkušeností, například při tvorbě mentálních modelů či posuzování vlastních zdrojů a zdrojů komunity. V každém kraji se celkem uskuteční patnáct setkání o délce tří hodin.

Číst dál...

Úspěšní absolventi kurzu z řad uchazečů o zaměstnání

Dne 13. 3. 2014 účastníci přerovského kurzu pracovníka v sociálních službách úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku, která ukončila první z plánovaných čtyř cyklů tohoto kurzu pořádaných Centrem pro komunitní práci východní Morava a Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj v rámci mezinárodního projektu.

Všichni absolventi obdrželi OSVĚDČENÍ s celostátní platností, které jim otevírá pomyslnou bránu k nové profesi pracovníka v sociálních službách, a tím i přináší nové příležitosti a zvýší jejich možnosti uplatnění se na trhu práce.

Číst dál...

Akreditovaný vzdělávací seminář „Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb“

CpKP VM a partner projektu město Uherský Brod uspořádali dne 12. března v prostorách městského úřadu akreditovaný vzdělávací seminář na téma „Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb“. Seminář se konal v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ a jeho cílem bylo zapojit co nejvíce veřejnosti do živého procesu komunitního plánování. V souvislosti s informovaností veřejnosti byly uvedeny důležité body, týkající se spolupráce s veřejností, jako je přístup veřejnosti k informacím, aktivní informování občanů, konzultace s občany, spoluúčast veřejnosti na plánování  a vyhodnocení procesu KPSS a v neposlední řadě také závěrečné rozhodování veřejnosti v referendu. Každý z 32 účastníků semináře na závěr absolvoval závěrečný test, a bylo mu vydáno osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Číst dál...

Vzdělávají seminář KPSS dne 13. 2. 2014

Dne 13. 2. 2014 se v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“ uskutečnil akreditovaný vzdělávací seminář na téma „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“ pod vedením lektora Mgr. Josefa Zdražila.

Číst dál...

Akreditace

Centrum pro komunitní práci východní Morava získalo dne 14.6.2013 od Ministerstva práce a sociálních věcí AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE č. 2013/0628-1, a tímto je oprávněno k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností.

 

 

Vzdělávací programy:

 

 

1. Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách -  AKREDITACE č. 2013/0629-VP

 

 

2. Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb -

AKREDITACE č. 2013/1450-PC/SP/VP

 

 

 

3. Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb - AKREDITACE č. 2013/1451-PC/SP/VP

 

 

4. Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb -

AKREDITACE č. 2013/1452-PC/SP/VP

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava