Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Vzdělávají seminář KPSS dne 13. 2. 2014

Dne 13. 2. 2014 se v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“ uskutečnil akreditovaný vzdělávací seminář na téma „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“ pod vedením lektora Mgr. Josefa Zdražila.

Číst dál...

Reference

Vzdělávací seminář: Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách.

Charita Hranice

Oblastní Charita Přerov

Romské komunitní centrum Žížalka

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA OBDOBÍ 2013 – 2016

V rámci Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem byl zpracován strategický dokument STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA OBDOBÍ 2013 – 2016.

Tento dokument je možné stáhnout zde.

4. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Pracovní skupiny se v tomto roce sešly poprvé, ale v rámci projektu je to už jejich čtvrté setkání. Uskutečnilo se dne 27. ledna na tradičním místě a na setkáních se navázalo na dřívější jednání vyhodnocováním cílů stanovených v stávajícím SPRSS. Pracovní skupiny vedly diskuse o potřebnosti jednotlivých služeb v konkrétních lokalitách města, o možnosti rozšíření terénních programů, projednávanou prioritou byla i výstavba startovacích bytů pro rodiny s nižšími příjmy. Na druhé straně byly vyhodnoceny služby, které jsou poskytovány v jiném regionu a jejich priorita není na území města aktuální či potřebná. Naopak potřebné je vybudování azylového bydlení pro muže a ženy, a to ve formě noclehárny nebo přímo azylového domu.

Číst dál...

Realizujeme akreditované semináře KPSS

Od listopadu 2013 vzděláváme účastníky komunitního plánování sociálních služeb na základě udělených akreditací MPSV. Získali jsme akreditaci k uskutečňování těchto vzdělávacích programů:

  • Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb

  • Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb

  • Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Všechny vzdělávací programy jsou v rozsahu 6 vyučovacích hodin a každý účastník vzdělávacího semináře obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.

Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace zde.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava