Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Druhé setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Pracovní skupiny se 18. září 2013 opět sešly v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“. Jejich druhé setkání se uskutečnilo v již známém prostředí uherskobrodské radnice. Pracovní skupina pro rodinu, mládež a děti, Pracovní skupina pro seniory a Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením navázaly na květnové setkání a otevřeně diskutovaly o stávající nabídce sociálních služeb města Uherský Brod. Tentokrát se účastníci setkání zaměřili na nejlépe fungující služby a nejméně fungující, resp. nedostačující sociální služby na území města. Zároveň byli seznámeni s připravovaným listopadovým vzdělávacím seminářem, který bude akreditovaný.

Číst dál...

Akreditovaný vzdělávací seminář je v plném proudu!

Číst dál...V úterý dne 24. 9. 2013 zahájila ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Bc. Gabriela Fellingerová, akreditovaný vzdělávací seminář „Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků NNO“. Tento seminář probíhá v rámci projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. V konferenčních prostorách Hotelu Na Jižní se jako účastníci sešli vedoucí pracovníci neziskových organizací z Oblastní charity Přerov, Armády spásy v ČR, Charity Hranice, Charity Kojetín, o.s. KAPPA-HELP a občanského sdružení Jsme tady.

Číst dál...

Vzdělávací seminář v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Dne 31. července 2013 se uskutečnil v budově MěÚ ve Veselí nad Moravou vzdělávací seminář na téma „Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb“. Navzdory parnému červencovému dni se účastníci semináře přišli seznámit s pojmem komunitní plánování, jeho cíli, principy, přínosy a svou účasti se tak připojili k dlouhodobému zvyšování kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytovaných sociálních služeb v daném území. Semináře se zúčastnilo celkem 22 osob z řad zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů. Všichni účastníci obdrželi po skončení semináře osvědčení.

Číst dál...

Pozvánka na 1. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Zajímají vás sociální služby na území ORP Veselí nad Moravou? Chcete nám sdělit, co vám zde chybí, nevyhovuje, co byste chtěli změnit? Chcete se zúčastnit plánování rozvoje sociálních služeb v příštích letech tak, aby služby ve vašem regionu byly dostupné, efektivní a kvalitní?

Srdečně Vás zveme na 1. Veřejné setkání, které se bude konat v úterý 1. října 2013 v 16.00 hod na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou. Cílem setkání je seznámit širokou veřejnost s projektem a zapojit ji do živého procesu komunitního plánování.

Pozvánka s programem setkání zde

Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 16. května 2013 proběhla v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“, setkání pracovních skupin. V příjemném prostředí uherskobrodské radnice se v květnu sešly Pracovní skupina pro rodinu, mládež a děti, Pracovní skupina pro seniory a Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením. Všechny setkání proběhla formou otevřené diskuze k stávající nabídce sociálních služeb města Uherský Brod. „Senioři“ navíc ještě vznesli podněty k řešení závad a nedostatků na městských komunikacích, budově DPS, veřejné zeleně či veřejného prostranství. Kromě těchto podnětů měli požadavky na rozšíření městské hromadné dopravy a na zveřejnění informací o regionální televizi Pohoda v místním periodiku Brodský zpravodaj.

Dne 18. června se všechny pracovní skupiny sešly společně za účelem přípravy 1. veřejného setkání a vyhodnocování stávajícího komunitního plánu.

Zápisy z jednání zde

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava