Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Zveřejnění katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalogu poskytovatelů sociálních služeb je databází všech poskytovatelů sociálních služeb s působnostní na území ORP Veselí nad Moravou. Poskytovatelé sociálních služeb jsou v katalogu rozděleni podle cílových skupin, pro které danou službu poskytují. Tyto cílové skupiny byly navrženy během působení projektu "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", v rámci kterého byl katalog zpracován, jsou to Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodina a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále jsou v katalogu uvedena kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, linky důvěry, krizové linky pro děti a mládež, kontakty na jednotlivá oddělení Úřadu práce, apod.

Číst dál...

Květnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 19. května 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem bylo shrnutí informací SWOT analýzy, hodnocení priorit, společná témata a jednotlivé priority.

Číst dál...

Byla spuštěna interaktivní aplikace Informační portál sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Chcete se dozvědět, jaké sociální služby vám nabízejí poskytovatelé sociálních služeb ve Veselí nad Moravou a okolí? Kteří poskytovatelé v ORP Veselí nad Moravou působí? Díky novému informačnímu portálu budete mít informace o sociálních službách ve svém okolí kdykoliv k dispozici. Dozvíte se zde základní informace o sociálních službách. Jaké druhy sociálních služeb jsou u nás poskytovány a jaká činnost je v rámci poskytované služby vykonávána. Velmi důležitou částí této interntové aplikace je adresář poskytovatelů, díky kterému je vyhledání potřebné služby pro vás nebo vaše blízké mnohem snažší.

Doufáme, že pro Vás tento katalog bude přínosem a usnadněním v hledání ideální sociální služby a jejího poskytovatele.

Informační portál najdete na adrese http://kpssvnm.cz/.

Číst dál...

Návštěva z americké ambasády

Číst dál...V pátek 9. května 2014 navštívili město Přerov zástupci americké ambasády z oddělení pro tisk a kulturní záležitosti pan Robert Zimmerman a pan Tomáš Knaibl. Při příležitosti své jednodenní návštěvy si pánové z ambasády vybrali Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) jako nejvhodnější nevládní organizaci, která se zabývá komunitním rozvojem na území přerovského regionu a rozhodli se ji jako jedinou NNO osobně navštívit.

Číst dál...

Další kurz pracovníka v sociálních službách zahájen

V pondělí dne 31.3.2014 byl zahájen v Hranicích druhý ze čtyř cyklů akreditovaných kurzů pracovníka v sociálních službách, které realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj. Tento kurz probíhá v rámci projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. Je určen uchazečům o zaměstnání registrovaných na úřadech práce v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou nebo Kojetíně.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava