4. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Pracovní skupiny se v tomto roce sešly poprvé, ale v rámci projektu je to už jejich čtvrté setkání. Uskutečnilo se dne 27. ledna na tradičním místě a na setkáních se navázalo na dřívější jednání vyhodnocováním cílů stanovených v stávajícím SPRSS. Pracovní skupiny vedly diskuse o potřebnosti jednotlivých služeb v konkrétních lokalitách města, o možnosti rozšíření terénních programů, projednávanou prioritou byla i výstavba startovacích bytů pro rodiny s nižšími příjmy. Na druhé straně byly vyhodnoceny služby, které jsou poskytovány v jiném regionu a jejich priorita není na území města aktuální či potřebná. Naopak potřebné je vybudování azylového bydlení pro muže a ženy, a to ve formě noclehárny nebo přímo azylového domu.

Pracovní skupiny se dále zabývaly jednotlivými výstupy projektu. Měli možnost vyjádřit se k předloženým pracovním verzím tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb a pracovní verzi elektronického portálu sociálních služeb města Uherský Brod, které jsou „šité“ uživatelům sociálních služeb na míru.

 

 b_0_600_0_00_images_pracovniskupiny1.jpg  b_0_600_0_00_images_pracovniskupiny2.jpg b_0_600_0_00_images_pracovniskupiny3.jpg

 

 

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava