Zveřejnění katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalogu poskytovatelů sociálních služeb je databází všech poskytovatelů sociálních služeb s působnostní na území ORP Veselí nad Moravou. Poskytovatelé sociálních služeb jsou v katalogu rozděleni podle cílových skupin, pro které danou službu poskytují. Tyto cílové skupiny byly navrženy během působení projektu "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", v rámci kterého byl katalog zpracován, jsou to Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodina a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dále jsou v katalogu uvedena kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, linky důvěry, krizové linky pro děti a mládež, kontakty na jednotlivá oddělení Úřadu práce, apod.

Doufáme, že Vám tento katalog bude nápomocen při hledání nejvhodnější služby pro Vás a Vaše nejbližší.

Stažení katalogu ZDE.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava