pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Benchmarking venkova

Číst dál...Projekt Benchmarking venkova usiluje o nastavení způsobu hodnocení managementu mikroregionů a MAS založeného na dobrovolném porovnávání sady indikátorů. Webový nástroj www.ehomer.cz chce tak dávat managementu mikroregionů a MAS zpětnou vazbu na jejich činnost, a tím i možnost jejich rozvoje. Tento nástroj si neklade za cíl hodnotit přístupy jednotlivých mikroregionů a MAS, ale chce u nich porovnávat dopady jejich činnosti.

Číst dál...

Partnerství pro udržitelný rozvoj ve střední Evropě – SF team

Číst dál...Od roku 2001  funguje spolupráce sítě neziskových organizací z osmi zemí střední a východní Evropy. Usiluje o prosazování principů udržitelného rozvoje regionální politiky ve střední a východní Evropě. Partnerství vystupuje pod označením SF team. Klíčovou podpůrnou aktivitou sítě je pravidelné setkávání a výměna zkušeností partnerů. Na základě setkávání dochází k vzájemné podpoře a inovaci aktivit v jednotlivých zemích.

 

Číst dál...

Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje

Číst dál...CpKP střední Čechy se na základě svých zkušeností z oblasti plánování sociálních služeb a tvorby dalších strategických dokumentů rozhodlo podpořit vznik odborných koalic v oblasti sociálních služeb. Inovativní projekt, který umožňuje hledání systémového řešení nadregionálního pojetí zajištění specifických sociálních služeb v podobě vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty jsme zahájili dne 1. června 2009 a ukončili v červnu 2011. Více informací na www.partnerstvi-cpkp.cz.

 

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili