pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Jak si může pečující rodič odpočinout

Číst dál...Když jsem letos na jaře dostala nabídku jet na relaxační pobyt pro pečující rodiny, neváhala jsem. Ale napoprvé, před několika lety to tak nebylo. Nedovedla jsem si tehdy představit, že bychom takovou akci zvládli. Můj syn má těžší formu autismu, poměrně často se stává, že dostane záchvat. Bývá agresivní – křičí a snaží se někomu ublížit. Vyhýbám se stresovým situacím tím, že s ním nechodím mezi lidi, zvlášť pokud ho neznají. K rozhodnutí jet na pobyt mě později přesvědčila kamarádka a jsem jí za to moc vděčná. Letos jsme jeli se synem již počtvrté.

Číst dál...

HOMESHARING ve středních Čechách

Číst dál...Od roku 2014 se věnujeme podpoře lidí, kteří pečují o někoho ze svých blízkých – neformálně pečujícím. Jsou to lidé, kteří mohou využívat různé formy profesionální pomoci, podporu v komunitě, zdravotní služby a odlehčení v každodenní péči. Pomoc musí ale být dostupná a musí se o ní dozvědět.

Pokračujeme v tom, co dobře umíme – koordinovat pomoc a nadále provázet více jak 300 pečujících, se kterými již pracujeme, a současně rozvíjet moderní přístup homesharing ve Středočeském kraji.

Číst dál...

Naše videa Vám poradí, jak zvládnout péči v domácím prostředí

Číst dál...Péče v domácím prostředí o děti či dospělé se zdravotním postižením, o nemocné, stárnoucí rodiče či partnera je náročná a patří k jedněm z nejtěžších situací v životě, se kterými se setká mnoho z nás. Informace a návody, které by v těchto případech pomohly, nejsou snadno dostupné. Pečující na péči ale nemusí být sami!

Číst dál...

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025

 

Číst dál...

Od března 2020 do května 2022 jsme společně s městem Poděbrady realizovali projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a spádového území 2023–2025", který byl financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem byla aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území ORP Poděbrady včetně zpracování SPRSS na roky 2023–2025 a Akčního plánu na rok 2023. Projekt směřoval k udržení a rozvoji dostupnosti potřebných služeb a současně ke zpracování popisu optimální sítě sociálních služeb, která bude efektivně a účinně poskytovat pomoc a podporu nejen občanům v Poděbradech, ale také lidem z okolních obcí. Realizace projektu byla ovlivněna opatřeními v rámci covidové pandemie, ale i přesto se nám podařilo projekt zdárně zrealizovat a naplnit jeho cíle.

Číst dál...

Společná profesionalizace sociální práce na obcích

Číst dál...Od dubna 2020 do června 2022 jsme společně s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizovali projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích", který byl financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším záměrem bylo podpořit rozvoj a profesionalizaci sociální práce v rámci výše uvedených ORP včetně zpracování Metodiky sociální práce na obcích, která by sloužila jako inspirace nejen pro obce zapojené v projektu. Realizace projektu byla ovlivněna opatřeními v rámci covidové pandemie, ale i přesto se nám podařilo projekt zdárně zrealizovat a naplnit jeho cíle.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili