img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj

Číst dál...Projekt je zaměřen na podporu celkem 20 osob formou pracovní diagnostiky, individuálního poradenství, vzdělávání k podnikání a následné podpory 10 osob v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého centra na základě metodiky vycházející z Business and Employment Co-operative iniciatives (BEC, v překladu podnikatelsko - zaměstnanecké družstvo). Jedná se v ČR o inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt je zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru v Moravskoslezském kraji se zaměřením na okres Nový Jičín. Zajištěním podpory a systémem kooperace je metoda BEC vhodná forma pro sociálně podnikatelský subjekt. Metoda vede skupinu nových osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a svoji prosperitu a motivuje je ke společnému prospěchu. To následně vede ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji potenciálu jejich vlastních firem.

 

Číst dál...

E3-CUBE – E-learning for Common Use to the Benefit to the Environment

Číst dál...(v české verzi E -learning pro běžné použití k přínosu pro životní prostředí)

Cílem tohoto projektu je vytvořit web založený na e-learningové platformě pro usnadnění a účinnou výměnu postupů, metodik, školících materiálů a informací v tématice udržitelného rozvoje (např. udržitelné využívání zdrojů, nakládání s odpady, územního plánování, snížení spotřeby energie, využívání alternativních zdrojů energie a dalších). Projekt je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery působící v oblasti vzdělávání dospělých. Snahou všech zapojených partnerů je šíření výše uvedených informací tak, aby byly snadno přístupné pro konečné uživatele.

Číst dál...

Projekt Podnikatelsko–zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Číst dál...Projekt, zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru, je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative Initiatives (BECs). Podpora a systém spolupráce, který uplatňuje metoda BEC, je vhodnou formou pro vznik sociálně podnikatelských subjektů. Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a prosperitu. Motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucímu ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji sebezaměstnávání.

Číst dál...

Projekt CENTRA SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ

Číst dál...

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj od ledna 2013 realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.

Číst dál...

20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních oblastech

Číst dál...Češi a Slováci psali své dějiny společně od roku 1918.  To se na začátku roku 1993 změnilo a Československo se rozpadlo na 2 samostatné státy. Jaké kladné a záporné dopady tento vývoj přinesl, jak se změnil život lidí žijících v příhraničních česko-slovenských regionech? Tento projekt se zaměřuje na obyvatele příhraničních oblastí a chce mapovat, co jim tato změna přinesla a co jim vzala, jak na události před dvaceti lety ohlížejí dnes a jak je ovlivňují v současnosti. Projekt nechce pouze pohlížet do minulosti, ale důležitou součástí bude i hledání možných spojnic mezi dvěma přeshraničními regiony. Podporovat přeshraniční komunikaci a hledání společných možností rozvoje.

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili