Projekt Podnikatelsko–zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Číst dál...Projekt, zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru, je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative Initiatives (BECs). Podpora a systém spolupráce, který uplatňuje metoda BEC, je vhodnou formou pro vznik sociálně podnikatelských subjektů. Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a prosperitu. Motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucímu ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji sebezaměstnávání.

Číst dál...

Projekt CENTRA SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ


Číst dál...

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj od ledna 2013 realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.

 

Číst dál...

20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních oblastech

Číst dál...Češi a Slováci psali své dějiny společně od roku 1918.  To se na začátku roku 1993 změnilo a Československo se rozpadlo na 2 samostatné státy. Projekt nechce pouze pohlížet do minulosti, ale důležitou součástí bude i hledání možných spojnic mezi dvěma přeshraničními regiony.

Číst dál...

Projekt Nová Perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka


Číst dál...

Projekt nazvaný „Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka“ je otevřen absolventům středních škol do 20 let věku a absolventům vysokých škol do 25 let věku z okresů Šumperk a Jeseník. Prostřednictvím podpory z Evropské unie je připraveno celé spektrum aktivit vedoucí k získání zaměstnání podle představ účastníka projektu a to vše je nabízeno ZDARMA.

Číst dál...

Průběžná evaluace osy III. Programu rozvoje venkova ČR

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje zajišťuje expertní práce gestora za Osu III v rámci zakázky „Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013“ pro Ministerstvo zemědělství ČR. Experti se podílejí na zpracování hodnotících výstupů v rámci Osy III v rámci průběžných zpráv. Pro hodnocení pokroku, výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova jsou využívány různé monitorovací a evaluační metody, které jsou formulovány do konkrétních odpovědí na definované evaluačních otázky Osy III.

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili