Průběžná evaluace osy III. Programu rozvoje venkova ČR

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje zajišťuje expertní práce gestora za Osu III v rámci zakázky „Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013“ pro Ministerstvo zemědělství ČR. Experti se podílejí na zpracování hodnotících výstupů v rámci Osy III v rámci průběžných zpráv. Pro hodnocení pokroku, výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova jsou využívány různé monitorovací a evaluační metody, které jsou formulovány do konkrétních odpovědí na definované evaluačních otázky Osy III.

logo prv

 

CpKP Severní Morava podpořili