Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Březnové setkání pracovních skupin bylo již pátým setkáním uskutečněným v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“. Konalo se dne 24. března v prostorech „uherskobrodské“ radnice a jeho hlavním tématem bylo shrnutí SWOT analýzy i hodnocení doposud nastavených priorit. Účastníci jednotlivých skupin přednesli jaký je zájem či nezájem o jednotlivé služby, kde jsou nevyužité prostory a naopak kde je nutné navýšit kapacitu prostor z důvodu velkého zájmu o danou službu, či otevřeli otázku nutnosti zmapování možnosti alternatívních služeb. Z hlediska tvorby komunitního plánu byly vzneseny dotazy na občanská sdružení s jejich spokojeností s možností jejich působení. Zástupci sdružení ocenili možnost požádat o částku veřejné finanční podpory z Fondu sociální pomoci města Uherský Brod.

Číst dál...

4. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Další setkání pracovních skupin, v pořadí jž čtvrté, se uskutečnilo dne 25. března 2014 v prostorách Panského dvora, kde se pravidelně účastníci scházejí za účelem realizace projektu. Jednotlivé pracovní skupiny diskutovali o svých vizích, cílech a prioritách, které by chtěli zapracovat do dalšího střednědobého plánu, a které by rádi viděli v budoucnu zrealizované. Diskuze se dále vedla k dalším dvom plánovaným výstupům projektu, kterými je tištěná verze katalogu poskytovatelů sociálních služeb a informační portál sociálních služeb ORP Veselí nad Moravou. Účastníci diskutovali především o obsahu a struktuře katalogu i portálu.

Číst dál...

Program POKROK zahájen!

V měsíci únoru bylo ve Zlínském a Jihomoravském kraji zahájeno pilotní ověření programu Pokrok, jedné z klíčových aktivit projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity„.

Tento program spočívá v pravidelném setkávání tzv. facilitátorů s účastníky programu, zejména pak s matkami vracejícími se z rodičovské dovolené, rodiči s dětmi a osobami opouštějícími zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče. Facilitátoři byli pro svou roli v programu Pokrok vyškoleni jedním z autorů této strategie, americkým expertem na chudobu Philipem E. DeVolem. Školení proběhlo formou intenzivního týdenního tréninku, který byl zaměřen jak na získání teoretických, tak i praktických zkušeností, například při tvorbě mentálních modelů či posuzování vlastních zdrojů a zdrojů komunity. V každém kraji se celkem uskuteční patnáct setkání o délce tří hodin.

Číst dál...

Úspěšní absolventi kurzu z řad uchazečů o zaměstnání

Dne 13. 3. 2014 účastníci přerovského kurzu pracovníka v sociálních službách úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku, která ukončila první z plánovaných čtyř cyklů tohoto kurzu pořádaných Centrem pro komunitní práci východní Morava a Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj v rámci mezinárodního projektu.

Všichni absolventi obdrželi OSVĚDČENÍ s celostátní platností, které jim otevírá pomyslnou bránu k nové profesi pracovníka v sociálních službách, a tím i přináší nové příležitosti a zvýší jejich možnosti uplatnění se na trhu práce.

Číst dál...

Akreditovaný vzdělávací seminář „Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb“

CpKP VM a partner projektu město Uherský Brod uspořádali dne 12. března v prostorách městského úřadu akreditovaný vzdělávací seminář na téma „Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb“. Seminář se konal v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ a jeho cílem bylo zapojit co nejvíce veřejnosti do živého procesu komunitního plánování. V souvislosti s informovaností veřejnosti byly uvedeny důležité body, týkající se spolupráce s veřejností, jako je přístup veřejnosti k informacím, aktivní informování občanů, konzultace s občany, spoluúčast veřejnosti na plánování  a vyhodnocení procesu KPSS a v neposlední řadě také závěrečné rozhodování veřejnosti v referendu. Každý z 32 účastníků semináře na závěr absolvoval závěrečný test, a bylo mu vydáno osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava