Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Uskutečnilo se 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Dne 17. června 2014 se v prostorách Turistického centra Veselska Panský dvůr v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou", uskutečnilo 2. Veřejné setkání. Program na tomto setkání byl opravdu bohatý. Na začátku programu se slova ujal pan místostarosta Ing. Mgr. Petr Kolařík, PhDr. Přivítal všechny přítomné a krátce pohovořil o potřebnosti sociálních služeb. Pan Mgr. Vlastimil Hruška spolu s paní ředitelkou CpKP východní Morava Bc. Gabrielou Fellingerovou informovali účastníky o průběhu projektu a aktivitách, které průběh projektu provázejí. Na setkání byl také představen Informační katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou, který je dostupný na stránkách www.kpssvnm.cz. Příjemným zpestřením tohoto setkání bylo vystoupení mažoretek ze Strážnice a okolních obcí a také vystoupení pěveckého souboru Fčeličky ze Strážnice pod dohledem pana Mgr. Zdeňka Musila. Velice milou povinností bylo vyhlášení vítěze o logo pro komunitní plánování sociálních služeb a předání cen vítězům soutěže. Stejně jako na prvním Veřejném setkání i na tomto proběhla prezentace služeb, které nabízejí poskytovatelé sociálních služeb v ORP Veselí nad Moravou. Předvedli zde také výrobky a kompenzační pomůcky. Krásným zakončením tohoto setkání byla prezentace příkladů dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem v podání Mgr. Šárky Jelínkové.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Číst dál...

Veřejné setkání v procesu komunitního plánování sociálních služeb

Centrum pro komunitní práci východní Morava a partner projektu Město Uherský Brod uspořádali dne 23.6.2014 veřejné setkání. Setkání se uskutečnilo v prostorách Městského úřadu Uherský Brod a kromě zástupců jednotlivých sdružení se setkání zúčastnili občané z řad veřejnosti, kteří se zajímají o sociální služby na území města Uherský Brod. Své aktivity zde prezentovali zástupci těchto organizací: Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence, Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod, Český klub nedoslýchavých HELP Uherský Brod, Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod, Sociální služby města Uherský Brod, Denní stacionář Domovinka a Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA, o.s.

Číst dál...

Kurz pracovníka v sociálních službách

V pořadí již 3. cyklus kurzu pracovníka v sociálních službách pořádaný Centrem pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj, se tento týden pomalu přehoupl do své druhé části. Kurz se tentokrát koná v Lipníku nad Bečvou a všech 14 účastníků má již za sebou teoretickou část školení, v průběhu které se dozvěděli spoustu nových informací z oblastí jako je např. sociálně právní minimum, metody sociální práce, úvod do psychologie, úvod do problematiky zdravotního postižení a dalších. Nyní je čeká splnit také tu praktickou část, která je nezbytnou součástí a podmínkou, společně s úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky, k získání akreditovaného osvědčení „Pracovník v sociálních službách". Termín zkoušky je stanoven na 3.7.2014 a celý tým Centra pro komunitní práci východní Morava přeje všem účastníkům hodně štěstí.

Číst dál...

Červnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 16. června 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem bylo shrnutí informací SWOT analýzy, hodnocení priorit, společná témata a jednotlivé priority.

Číst dál...

Pozvánka na 2. Veřejné setkání v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“

Chcete se dozvědět co je nového v sociálních službách ve Veselí nad Moravou? Jaké služby Vám nabízejí poskytovatelé sociálních služeb ve Veselí nad Moravou a okolí? Co nového se událo během projektu Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou? Přijďte se za námi podívat. Cílem setkání je seznámit širokou veřejnost s průběhem projektu a zapojit ji do živého procesu komunitního plánování.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava