Mosty z chudoby Brno - základní informace

Logo OPZ barevné

Dne 1.12.2017 byla zahájena realizace projektu Přes Mosty do práce - Brno, a to za finanční podpory EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstananost a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob mladších 30let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě. K tomuto účelu bude využit efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do České republiky, a zde úspěnšě pilotně ověřena.

Projekt bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

  1. Nábor účastníků
  2. Ralizace programu Pokrok
  3. Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
  4. Vzdělávání a rekvalifiakce účastníků
  5. Zprostředkování zaměstnání

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava