Zkušenosti s bariérami v komunikaci na úřadech

2015-09-19-oslava-mdn-3Naše organizace CpKP střední Čechy realizuje projekt ,,Respekt v komunikaci", který reaguje na komunikační problémy osob se smyslovým či jiným postižením při návštěvě různých institucí.

V posledních dvou měsících jsme ho prezentovali na několika různých platformách, kdy cílem bylo upozornit na současné komunikační bariéry, možnosti jejich odstraňování a současně sběr dalších podnětů od těch, kteří dané bariéry překonávají.

V ERA světě jsme 9. září 2015 prezentovali nejenom záměr našeho projektu, ale i celkový problém s komunikací na úřadech zástupcům různých nevládních organizací. Akci realizovala Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

Na předešlou akci navazoval 4. ročník festivalu „Týden komunikace osob se sluchovým postižením", který probíhá pravidelně celý zářijový týden. Po celé republice probíhají desítky akcí. Na dvou z nich jsme měli interaktivní stánek, kde jsme zjišťovali pohled osob s různým sluchovým postižením na komunikační bariéry na úřadech.
Konkrétně nám zkušenosti a návrhy ke změnám říkali návštěvníci Oslavy mezinárodního dne neslyšících 19. září 2015 na Ovocném trhu v Praze. Svoje vzkazy úředníkům a úřadům mohl každý zapsat na jejich papírové makety v našem stánku.
Další podněty jsme získali od odborníků na technologie usnadňující dorozumění na odborné konferenci „Bezdrátová komunikace", konané 24. září 2015 na Staroměstské radnici v Praze, kde Martina Macurová také představila účastníkům cíle a výstupy našeho projektu.
Zatím poslední interaktivní setkání s občany proběhlo na akci PŘEDSTAVME SE 3. října 2015 v rámci Cibulového jarmarku v budově Městského úřadu v Hořovicích.
V rámci výše uvedených prezentací projektu jsme na několika akcích diskutovali s občany s různým smyslovým postižením na téma komunikačních bariér na úřadech. Společně jsme hledali řešení jak situaci zlepšit nebo jak mohou komunikaci pomoci různé služby.
Všechny získané návrhy zohledníme v připravovaném NÁVODU srozumitelných postupů komunikace s občany se specifickými způsoby komunikace; při realizaci vzdělávacích workshopů – upozorňujících na problémy definovaných skupin občanů a vhodnost používání jednotlivých komunikačních nástrojů a při zpracování krátkého video shotu.

Realizační tým projektu CpKP střední Čechy

CpKP střední Čechy podpořili