Společná profesionalizace sociální práce na obcích

soc prac konferenceOd dubna 2020 do června 2022 jsme společně s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizovali projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích", který byl financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším záměrem bylo podpořit rozvoj a profesionalizaci sociální práce v rámci výše uvedených ORP včetně zpracování Metodiky sociální práce na obcích, která by sloužila jako inspirace nejen pro obce zapojené v projektu. Realizace projektu byla ovlivněna opatřeními v rámci covidové pandemie, ale i přesto se nám podařilo projekt zdárně zrealizovat a naplnit jeho cíle.

Logo OPZ barevné

  Realizovali jsme 39 polostrukturovaných řízených rozhovorů:

 • 15 rozhovorů se starosty či dalšími představiteli obcí
 • 6 rozhovorů s představiteli ORP
 • 18 rozhovorů se sociálními pracovnicemi

Realizovali jsme 26 setkání a jednání:  

 • 12 jednání multidisciplinárních týmů
 • 9 setkání cílové skupiny
 • 4 případové konference
 • 1 závěrečný workshop 

Zajistili jsme cílové skupině sociálních pracovnic 94 supervizí:

 • 79 individuálních supervizí
 • 15 případových supervizí

 Umožnili jsme cílové skupině sociálních pracovnic účast na 8 akreditovaných kurzech MPSV:

 • Případová konference a její možnosti využití v praxi
 • Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence
 • Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob
 • Hodnocení znaleckého posudku
 • Zvládání stresu a stresové zátěže
 • Úvod do komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
 • Právní rámec mimosoudního řešení rodinného sporu a jeho výhody
 • Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

 Zrealizovali jsme třídenní exkurzi v regionu Olomoucka u organizací:

 • Magistrát města Olomouce – oddělení sociální práce a poradenství
 • Zahrada 2000, z. s. – Jeseník
 • PONTIS Šumperk, o. p. s.
 • P-centrum, spolek – Olomouc

Zpracovali jsme analytické, metodické a další dokumenty:

Popis potřeb pro nastavení systému sociální práce v jednotlivých ORP a v obecném pojetí

Metodika sociální práce na obcích aneb Inspirace pro sociální práci na obci nejen pro ORP Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice

Závěrečná zpráva z exkurze v regionu Olomoucka

Evaluační zpráva projektové podpory cílové skupiny

 

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ljubková

Logo OPZ barevné

Projekt: Společná profesionalizace sociální práce na obcích č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015198 je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

CpKP střední Čechy podpořili