Závěrečná zpráva projektu Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

horovickoCentrum pro komunitní práci střední Čechy s městem Hořovice spolupracuje při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb dlouhodobě, již od roku 2012. Od ledna 2018 jsme společně aktualizovali stávající komunitní plán pro území města Hořovice i spádových obcí ORP Hořovice.
Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky organizací apod.) i informace z rozhovorů a pracovních setkání s desítkami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili rozhovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice,

s učiteli a dalšími odborníky. Opakovaně jsme organizovali tematicky zaměřená pracovní setkání, věnovaná například lidem ohroženým sociálním vyloučením, rodinám ve složité životní situaci, pečujícím rodinám nebo službám pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Vedli jsme také individuální rozhovory s rodiči dětí se zdravotním postižením zaměřené na to, jaké služby v území postrádají.

 

Všechna nasbíraná data a informace sloužily jako podklad pro tvorbu Komunitního plánu i dílčích analýz.

 Vybrané aktivity, které se byly realizovány:

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Vytvořili jsme katalog služeb určený pro širokou veřejnost s novou grafickou podobou, která umožňuje čtenáři snazší orientaci a větší srozumitelnost.

Karty pomoci
Tyto informační letáky představují reálné příběhy lidí v obtížné životní situaci a s tím, jak jim pomohli lidé z blízkého okolí, zástupci obce, sousedé a sociální služby.

Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Hořovice
V území ORP Hořovice chybí služby pro rodiny, které pečují o zdravotně postižené děti či dospělé (denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence). Na základě sociologického výzkumu jsme popsali představy rodin o tom, jaké konkrétní služby a v jakém časovém horizontu budou pro své blízké potřebovat.

b_450_447_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_Horovice_n_pohlednice_horovicko.jpg

Integrace cizinců na Hořovicku
V posledních několika letech v Hořovicích a některých okolních obcí významně narostl počet cizinců z různých zemí. Jako důležité se při pracovních setkáních i individuálních rozhovorech opakovaně ukazovalo téma jejich integrace do místních společenství.
Uspořádali jsme seminář pro pracovníky městského úřadu, pedagogy, zástupce policie a další odborníky. Dále jsme iniciovali a při pracovních setkáních podpořili vznik poradenského místa na Městském úřadě v Hořovicích, které odborně zajišťuje Centrum pro integraci cizinců.

Představme se!
Společně s městem jsme v květnu 2018 uspořádali na nádvoří Starého zámku v Hořovicích veřejné setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb, na kterém představili svou práci obyvatelům Hořovic i okolních obcí. Setkání přilákalo několik desítek účastníků. Zvláštní pozornost byla věnována prezentaci žákovských a studentských projektů v rámci soutěže Bezpečné město, kdy děti výtvarně zpracovaly své představy o bezpečných a nebezpečných místech ve městě.

Nejste v tom sami!
Jako jeden ze způsobů jak podpořit rodiny pečující o své blízké, jsme zvolili krátký animovaný video spot určený široké veřejnosti. Užitečné informace v něm najdou jak sami pečující (kam se obrátit o pomoc), ale také ti, kdo mohou pomoci situaci pečujících rodin zlepšit, například starostové obcí, úředníci či místní podnikatelé.

Respekt v komunikaci!
Pro zmírnění komunikačních bariér jsme natočili video v českém znakovém jazyce, které neslyšící provede webovou stránkou o sociálních a návazných službách na Hořovicku http://pruvodcepomoci-horovice.cz/. Ve videu vysvětlujeme, na co se stránky zaměřují, v jakých oblastech poskytují pomoc, kde co na webové stránce hledat a odkazují na celou škálu sociálních a návazných služeb.

Vybrané dokumenty, které v projektu vznikly:

Další dokumenty: 

 Partner projektu: město Hořovice

Doba trvání projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Petra Štěpová

b_450_93_16777215_00_images_loga_donoru_Logo_OPZ_barevné.jpg

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561 byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Centrum pro komunitní práci střední Čechy s městem Hořovice spolupracuje při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb dlouhodobě, již od roku 2012. Od ledna 2018 jsme společně aktualizovali stávající komunitní plán pro území města Hořovice i spádových obcí ORP Hořovice.

Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky organizací apod.) i informace z rozhovorů a pracovních setkání s desítkami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili rozhovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice, s učiteli a dalšími odborníky. Opakovaně jsme organizovali tematicky zaměřená pracovní setkání, věnovaná například lidem ohroženým sociálním vyloučením, rodinám ve složité životní situaci, pečujícím rodinám nebo službám pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Vedli jsme také individuální rozhovory s rodiči dětí se zdravotním postižením zaměřené na to, jaké služby v území postrádají.

Všechna nasbíraná data a informace sloužily jako podklad pro tvorbu Komunitního plánu i dílčích analýz.

Vybrané aktivity, které se nám podařily:

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Vytvořili jsme katalog služeb určený pro širokou veřejnost s novou grafickou podobou, která umožňuje čtenáři snazší orientaci a větší srozumitelnost.

 

Karty pomoci

Tyto informační letáky představují reálné příběhy lidí v obtížné životní situaci a s tím, jak jim pomohli lidé z blízkého okolí, zástupci obce, sousedé a sociální služby.

 

Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Hořovice

V území ORP Hořovice chybí služby pro rodiny, které pečují o zdravotně postižené děti či dospělé (denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence). Na základě sociologického výzkumu jsme popsali představy rodin o tom, jaké konkrétní služby a v jakém časovém horizontu budou pro své blízké potřebovat.

 

Integrace cizinců na Hořovicku

V posledních několika letech v Hořovicích a některých okolních obcí významně narostl počet cizinců z různých zemí. Jako důležité se při pracovních setkáních i individuálních rozhovorech opakovaně ukazovalo téma jejich integrace do místních společenství.

Uspořádali jsme seminář pro pracovníky městského úřadu, pedagogy, zástupce policie a další odborníky. Dále jsme iniciovali a při pracovních setkáních podpořili vznik poradenského místa na Městském úřadě v Hořovicích, které odborně zajišťuje Centrum pro integraci cizinců.

 

Představme se!

Společně s městem jsme v květnu 2018 uspořádali na nádvoří Starého zámku v Hořovicích veřejné setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb, na kterém představili svou práci obyvatelům Hořovic i okolních obcí. Setkání přilákalo několik desítek účastníků. Zvláštní pozornost byla věnována prezentaci žákovských a studentských projektů v rámci soutěže Bezpečné město, kdy děti výtvarně zpracovaly své představy o bezpečných a nebezpečných místech ve městě.

 

Nejste v tom sami!

Jako jeden ze způsobů jak podpořit rodiny pečující o své blízké, jsme zvolili krátký animovaný video spot určený široké veřejnosti. Užitečné informace v něm najdou jak sami pečující (kam se obrátit o pomoc), ale také ti, kdo mohou pomoci situaci pečujících rodin zlepšit, například starostové obcí, úředníci či místní podnikatelé.

 

Respekt v komunikaci!

Pro zmírnění komunikačních bariér jsme natočili video v českém znakovém jazyce, které neslyšící provede webovou stránkou o sociálních a návazných službách na Hořovicku http://pruvodcepomoci-horovice.cz/. Ve videu vysvětlujeme, na co se stránky zaměřují, v jakých oblastech poskytují pomoc, kde co na webové stránce hledat a odkazují na celou škálu sociálních a návazných služeb.

 

Vybrané dokumenty, které v projektu vznikly:

-        Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024

-        Akční plán pro roky 2020–2021

-        Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Hořovice

-        Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Hořovicku

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561 byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Partner projektu: město Hořovice

Doba trvání projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Za CPKP střední Čechy: Petra Štěpová

CpKP střední Čechy podpořili