Komunitně plánujeme na Brandýsku

BrandýsCpKP střední Čechy od října 2017 zapojeno do projektu „Komunitně plánujeme na Brandýsku", jehož realizátorem (příjemcem dotace) je MAS - Střední Polabí, z.s. CpKP v rámci projektu vystupuje jako partner s finančním příspěvkem. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je do projektu zapojeno jako partner bez finančního příspěvku. Projekt je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt bude realizován po dobu dvou let a to od října 2017 do září 2019. Cílem projektu je realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a jeho rozšíření do části spádových obcí, a to formou aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

 

CpKP v projektu spolupracuje na realizaci klíčových aktivit a zajišťuje především metodické a analytické zázemí v rámci celého procesu komunitního plánování.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace aktivit:

  • Zpracování analytických podkladů
  • Podpora spolupráce v území
  • Zpracování dokumentu Komunitní plán sociálních služeb a akčních plánů
  • Zpracování informačních materiálů pro cílové skupiny projektu

V rámci projektu bude vytvořen aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb včetně vyhodnocení platného Komunitního plánu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Akční plány na roky 2018, 2019 a 2020. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních služeb, 4 druhy letáků informující o možné pomoci ve 4 životních situacích a 4 videa informující osoby ohrožené o sociálních službách v území.

Kontaktní osoba: Martina Macurová

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006597

Logo OPZ barevné

CpKP střední Čechy podpořili