Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj

logo BEC NJProjekt je zaměřen na podporu účastníků formou pracovní diagnostiky, individuálního poradenství, vzdělávání k podnikání a následné podpory 10 osob v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého centra na základě metodiky vycházející z Business and Employment Co-operative iniciatives.

 

Jedná se v ČR o inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt je zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru v Moravskoslezském kraji se zaměřením na okres Nový Jičín.Zajištěním podpory a systémem kooperace je metoda BEC vhodná forma pro sociálně podnikatelský subjekt. Metoda vede skupinu nových osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a svoji prosperitu a motivuje je ke společnému prospěchu. To následně vede ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji potenciálu jejich vlastních firem.

Hlavním cílem projektu je podpořit zvýšení zaměstnanosti v okrese Nový Jičín, který je výrazně postižen nezaměstnaností prostřednictvím inovativního nástroje podpory zaměstnanosti (metoda BEC), který doplňuje stávající nástroje APZ.

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v podporovaném území a zájemci o zaměstnání, což jsou osoby, které chtějí změnit své pracovní uplatnění. Nábor 20 účastníků do projektu bude probíhat v říjnu 2014, následně bude zahájena s těmito účastníky pracovní diagnostika a bude odstartován kurz Základy podnikání. Pracovní diagnostika má ukázat účastníkům jejich předpoklady a silné stránky vzhledem k trhu práce. Kurz Základy podnikání je akreditovaným kurzem v rozsahu 180 vyučovacích hodin, v rámci kterého si budou účastníci vytvářet podnikatelské plány využitelné v reálném tržním prostředí. Od února 2015 začnou vznikat první pracovní pozice v rámci projektu, které umožní účastníkům projektu zahájit svou podnikatelskou činnost jako zaměstnanci s garantovanou měsíční mzdou. Během projektu podpoříme celkem 10 osob přímou podporou na mzdové příspěvky v rozmezí 6-9 měsíců.

Realizací tohoto projektu navazujeme na úspěšně ukončené projekty „Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center" a „Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti“ v rámci kterých jsme pilotně ověřili uplatnitelnost metody BEC v českých podmínkách. Funkčnost metody jsme ověřili na území okresů Šumperk, Bruntál a Jeseník. V rámci těchto projektů bylo založeno BEC družstvo - Business and Employment Co-operative, které je přímým nositelem uplatňování myšlenky.

Pravidelné novinky z projektu můžete získat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/sancepromoravskoslezskykraj

Pokud Vás projekt zaujal a spadáte do cílové skupiny, tak nás kontaktujte:

CpKP Moravskoslezský kraj

M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:

Zdenek Zívala, mob. +420 775 760 348

Ivo Škrabal, mob. +420 777 793 714

CpKP Severní Morava podpořili