POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP MILEVSKO


b_350_73_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg

 

 

 Od 1. ledna. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573), jehož partnerem je město Milevsko.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místní partnerství na území ORP Milevsko,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Milevsko)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Milevsko, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)

Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2020 - 2022

Kontaktní osoby:
Bc. Markéta Jarošová
tel. 382 505 249 nebo 723 076 654, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ludmila Kolářová
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

 

Realizace projektu v období leden 2018 – červenec 2018:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve složení:
Ing. Ivan Radosta - starosta města Milevska
Mgr. Martin Třeštík - místostarosta města Milevska
Ivana Dolejšková - starostka obce Borovany
Ing. Ladislav Kotalík - vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Pavlína Hajská, DiS. - pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Mgr. Marie Jarošová - ředitelka Sociálních služeb Města Milevska
Marie Sádlová - ředitelka Farní charity Veselíčko
Jaroslava Paulíková - zástupce uživatelů
Ivana Kupcová - zástupce uživatelů


V období leden - červenec 2018 se řídící skupina sešla na 3 jednáních:
1. jednání ŘS Milevsko - 28. března 2018
2. jednání ŘS Milevsko - 24. dubna 2018
3. jednání ŘS Milevsko - 28. května 2018

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Milevsko (první aktualizace v únoru 2017, druhá aktualizace v březnu 2017, budou probíhat aktualizace další).
Řídící skupina aktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řád).
Byla zpracována první část evaluace předchozího procesu plánování.

První veřejné setkání se konalo 12. dubna 2018 v Domu s pečovatelskou službou, ul. 5.května, Milevsko.

b_525_0_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_151434.jpg

b_525_0_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_151750.jpg

b_525_0_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_153110.jpg

b_525_0_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20180412_154916.jpg

 

Byly zformovány tři pracovní skupiny, doposud proběhla 2 setkání každé ze skupin:
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
1. jednání se konalo 11. června 2018

2. jednání se konalo 16. července 2018

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež
1. jednání se konalo 20. června 2018

2.  jednání se konalo 16. července 2018

Pracovní skupina Lidé v nepříznivé sociální situaci
1. jednání se konalo 21. června 2018

2. jednání se konalo 24. července 2018

Na prvních jednáních pracovních skupin proběhlo vzdělávání o významu, principech a cílech komunitního plánování, byly podány informace o projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko" a následovala diskuse o sociální situaci na území ORP Milevsko. Její výstupy budou využity jako jeden z podkladů při tvorbě SWOT analýz, které se začnou připravovat na druhém jednání pracovních skupin.

Realizační tým zpracoval první verzi sociodemografické analýzy regionu a připravil podklady k dalším analýzám. Na řídící skupině a na jednání pracovních skupin bylo projednáno zaměření průzkumů. Jedním z průzkumů bude anketa pro širokou veřejnost, která umožňuje oslovit velkou část občanů a dává jim možnost vyjádřit se k potřebnosti a kvalitě sociálních služeb v ORP Milevsko. Další průzkumy budou zaměřeny na problematiku konkrétních cílových skupin.

Pozvánky a aktuality:
V září se budou konat další schůzky pracovních skupin. Jednání jsou otevřená, může se jich účastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Pozvánka na 3. jednání pracovní skupiny Lidé v nepříznivé sociální situaci - Milevsko

Pozvánka na 3. jednání pracovní skupiny Rodina, děti a mládež - Milevsko

Pozvánka na 3. jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením - Milevsko 

 

CpKP jižní Čechy podpořili