Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor

logo OPZ barevne

  

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569

 

Cíle plánování sociálních služeb:
Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování aktuálního plánu. Navazuje na předchozí procesy plánování, ve kterých byl poslední střednědobý plán zpracován na období 2013 - 2015.

Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování.
Po celou dobu realizace projektu budou spolupracovat jeho cílové skupiny.

V rámci projektu bude také vytvořen katalog všech poskytovatelů sociálních služeb, který bude k dispozici všem obcím.

 

Období realizace
1.5.2018 - 30.4.2020

Organizační zajištění:
• realizátor - Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
• partner - Město Tábor
• řídící skupina ze zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb se bude scházet cca 1x za 3-4 měsíce, celý proces řídí a schvaluje
• pracovní skupiny vytváří vlastní plán:

V Táboře pracují tyto skupiny:
1. Děti, mládež a rodina,
2. Menšiny,
3. Osoby v nepříznivé životní situaci,
4. Senioři,
5. Zdravotně postižení

Dále se setkávají územní pracovní skupiny:
6. Bechyňsko,
7. Chýnovsko,
8. Mladovožicko,
9. Sezimoústecko

Hlavní aktivity:
• Aktualizace základních dokumentů (základní listina, jednací řád)
• Evaluace a hodnocení efektivity předchozího procesu
• Monitoring plnění záměrů předchozího plánu
• Informační kampaň
• Dvě veřejná setkání, kulatý stůl starostů
• Analýzy: aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb v regionu, analýza potřeb uživatelů, analýza potřeb poskytovatelů a analýza zadavatelů
• Vytvoření dvou akčních plánů na roky 2019 a 2020
• Vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb na období 2020 – 2022
• Vytvoření katalogu poskytovatelů (500 ks), distribuce
• Schválení plánu

 

Kontakt:
Mgr. Lenka Vyčichlová,
tel.: +420 605 544 668
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) KPSS ORP Tábor 2018

 

Pozvánka na 1. Veřejné setkání v rámci KPSS 2018:

1. Veřejné setkání v rámci KPSS Tábor 2018

 

CpKP jižní Čechy podpořili