Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor

logo OPZ barevne

  

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569

 

Cíle plánování sociálních služeb:
Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování aktuálního plánu. Navazuje na předchozí procesy plánování, ve kterých byl poslední střednědobý plán zpracován na období 2013 - 2015.

Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování.
Po celou dobu realizace projektu budou spolupracovat jeho cílové skupiny.

V rámci projektu bude také vytvořen katalog všech poskytovatelů sociálních služeb, který bude k dispozici všem obcím.

 

Období realizace
1.5.2018 - 30.4.2020

Organizační zajištění:
• realizátor - Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
• partner - Město Tábor
• řídící skupina ze zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb se bude scházet cca 1x za 3-4 měsíce, celý proces řídí a schvaluje
• pracovní skupiny vytváří vlastní plán:

V Táboře pracují tyto skupiny:
1. Děti, mládež a rodina,
2. Menšiny,
3. Osoby v nepříznivé životní situaci,
4. Senioři,
5. Zdravotně postižení

Dále se setkávají územní pracovní skupiny:
6. Bechyňsko,
7. Chýnovsko,
8. Mladovožicko,
9. Sezimoústecko

Hlavní aktivity:
• Aktualizace základních dokumentů (základní listina, jednací řád)
• Evaluace a hodnocení efektivity předchozího procesu
• Monitoring plnění záměrů předchozího plánu
• Informační kampaň
• Dvě veřejná setkání, kulatý stůl starostů
• Analýzy: aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb v regionu, analýza potřeb uživatelů, analýza potřeb poskytovatelů a analýza zadavatelů
• Vytvoření dvou akčních plánů na roky 2019 a 2020
• Vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb na období 2020 – 2022
• Vytvoření katalogu poskytovatelů (500 ks), distribuce
• Schválení plánu

 

Kontakt:
Mgr. Lenka Vyčichlová,
tel.: +420 605 544 668
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Realizace projektu v období květen 2018 - prosinec 2018:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, pracuje v obdobném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 – 2013:
Mgr. Ivana Hašplová - Koalice poskytovatelů soc. a zdrav. služeb
Bc. Pavla Kohelová - PS Menšiny, Cheiron T
Mgr. Alena Kubíková - PS Senioři, G-centrum Tábor
Bc. Jan Mácha - PS Zdravotně postižení, Fokus Tábor
Mgr. Lucie Manková - MěÚ Tábor, vedoucí OSV
Dagmar Mládková - PS Chýnovsko, MÚ Chýnov
Ing. Jana Lorencová - MěÚ Tábor
Bc. Veronika Benáková - PS Sezimoústecko
Bc. Eva Novotná - PS Mladovožicko, MěÚ Mladá Vožice
Mgr. Alena Sakařová - PS Bechyňsko, DS Bechyně
Blanka Kačírková - FCH Tábor - Auritus Tábor
Mgr. Aneta Vomlelová - PS Děti, mládež a rodina

Ve sledovaném období se řídící skupina sešla na 3 jednáních:
1. jednání ŘS Tábor – 26. 6. 2018
2. jednání ŘS Tábor - 20. 9. 2018
3. jednání ŘS Tábor - 13.11.2018
Jednání proběhla podle předem připraveného programu, z jednání jsou prezenční listiny a zápisy
Mimo členů řídící skupiny se jednání účastní zástupci realizačního týmu – metodik a místní odborný pracovník.

Byly zformovány čtyři místní pracovní skupiny a pět oborových pracovních skupin, ve sledovaném období se konala tato jejich setkání:
1. jednání PS Senioři – 11.9.2018
1. jednání PS Děti, mládež, rodina – 12.9.2018
1. jednání PS Mladovožicko – 12.9.2018
1. jednání PS Bechyňsko - 13.9.2018
1. jednání PS Menšiny - 17.9.2018
1. jednání PS Chýnovsko - 17.9.2018
1. jednání PS ZPS - 18.9.2018
1. jednání PS Sezimoústecko - 18.9.2018
1. jednání PS ONŽS - 31.10.2018

2. jednání PS Senioři – 20.10.2018
2. jednání PS Bechyňsko - 31.10.2018
2. jednání PS ZPS - 18.10.2018
2. jednání PS Děti, mládež, rodina – 13.11.2018
2. jednání PS Menšiny - 13.11.2018

Jednání proběhla podle předem připraveného programu, z jednání jsou prezenční listiny a zápisy. Za realizační tým se jednání účastnil metodik, místní odborný pracovník a vedoucí členové pracovních skupin.
Jednání jsou otevřená, může se jich tedy zúčastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (Statut KPSS, Jednací řád řídící skupiny a Jednací řád pracovních skupin).

Statut (základní listina) KPSS ORP Tábor 2018

Jednací řád ŘS Tábor 2018

Jednací řád PS Tábor 2018


Byl připraven podklad k evaluaci předchozího procesu plánování, byla zahájena evaluace předchozích procesů plánování a je zpracovávána první část evaluace.

Proběhlo první veřejné setkání. Účastníci byli seznámeni s procesem komunitního plánování a s aktuálním projektem. Byla zpracována SWOT analýza sociální problematiky na území ORP Tábor a všichni přítomní byli pozváni k zapojení do pracovních skupin. 

Pozvánka na 1. Veřejné setkání v rámci KPSS 2018:

1. Veřejné setkání v rámci KPSS Tábor 2018

b_500_282_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_WP_20180920_16_13_09_Pro.jpg 

b_500_282_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_WP_20180920_17_24_46_Pro.jpg

Byl proveden monitoring plnění záměrů akčního plánu pro rok 2018 u realizátorů jednotlivých aktivit. Výsledky a změny byly diskutovány na jednání příslušných pracovních skupin a řídící skupiny.
V souladu s harmonogramem projektu proběhla příprava Akčního plánu na rok 2019. Byl připraven, projednáván a upravován v pracovních skupinách a následně projednán a schválen řídící skupinou. 17. 12. 2018 byl Akční plán na rok 2019 schválen Zastupitelstvem města Tábora.

 Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Tábor 2019

Příprava průzkumů:
Na pracovních skupinách byla opakovaně diskutována témata specifických průzkumů a analýz, která se postupně tříbí. Proběhla anketa potřeb poskytování sociálních služeb mezi seniory v Chýnově.

Příprava analýz:
Aktuální sociodemografická analýza regionu – je zpracovávána první verze analýzy.
Analýza zajištění sociálních služeb - byl připraven podklad (zadání) ke zpracování analýzy.
Analýza poskytovatelů - byl připraven dotazníkový podklad, probíhá sběr dat  - zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních služeb a je připravována první verze analýzy.
Analýza zadavatelů - byl připraven podklad pro řízené rozhovory se starosty obcí. Po ustavení místních samospráv po komunálních volbách probíhá komunikace se starosty obcí v ORP Tábor.

 

CpKP jižní Čechy podpořili