Vydavatelství

Živé paměti Sudet - česko německá verze

Vážení čtenáři, představujeme Vám životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery v rozhovorech ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu

Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů, Mgr. Ivo Škrabal a kolektiv, CpKP střední Morava, Přerov 2010 Hlavním cílem předkládané metodiky je popsat, nastavit a ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe rozvoje

Inspirujeme se navzájem: Příklady dobré praxe managementu rozvoje mikroregionů a MAS, Mgr. Ondřej Marek a kolektiv, CpKP, Praha 2010 Příklady dobré praxe jsou důležitým a srozumitelným nástrojem ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Podpora obdorných partnerství

Tato metodika popisující procesy vzniku a fungování odborných partnerství v oblasti plánování a fungování sociálních služeb vznikla v rámci projektu Podpora odborných partnerství v oblasti ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Zapojování veřejnosti nástroj správy věcí veřejných

CpKP, kolektiv autorů, editor Mgr. Ondřej Marek, Přerov 2008, ISBN:978-80-86902-54-8   Zapojování veřejnosti do rozhodování není v České republice, ani ve středoevropském prostoru, žádnou ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Srovnávací analýza Integra

Srovnávací analýza Integra Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí, CpKP MRSK, Ostrava 2003   Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Účast veřejnosti proč a jak?

CpKP ČR, Tereza Teuschlelová, Pavla Oriniaková, Plzeň 2003   Zapojování veřejnosti nebo také účast veřejnosti na rozhodování se neomezuje pouze na rozšiřování informací, ale jeho podstatou je ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Občané a veřejné prostanství

CpKP střední Čechy, Ondřej Marek, Praha 2005, ISBN 80-86902-27-7 V roce 1995 jsem přišla na nejmenovaný městský úřad v České republice a zeptala jsem se, jak informují veřejnost o dění na radnici. ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Komunitní plánování sociálních služeb

CpKP ČR, Pavla Oriniaková, Daniel Rosecký, Editor: Tereza Teuschelová, Plzeň 2003Jako odbornou pomoc pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb jsme připravili metodiku, kterou se právě ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Metodika účasti veřejnosti v procesu SEA

Metodika účasti veřejnosti v procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí, CpKP Česká republika, Jana Svobodová, Eva Jandlová, Přerov 2003 Tato metodika vznikal na základě potřeby ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

EP for YOUth

This booklet was developed within the project EP4YOUth with the main focus to involve young people from the Czech Republic, Poland and Slovakia in the topics like public interest and cooperation in ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Management vodních zdrojů v chráněných oblastech

CpKP střední Morava, kancelář Brno / Autoři: ing. Petr Arnošt, ing. Vendula Večeřová / Odpovědný redaktor: Marie Dlouhá / Obálka: Aitoliki Developement Enterprise S.A. / Sazba a tisk: EURO-PRINT ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Venkovská turistika - teoretická východiska

CpKP / Autoři: Ivo Moravec, Radek Novotný, Radmila Folbergerová, Marie Stříbrná/ Odpovědný redaktor: Pavla Jindrová / Obálka: Jakub Johanus / Tisk: Vlastimil Johanus - TISKÁRNA, České Budějovice / 1. ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Venkovská turistika v Rakousku, České republice a Francii

CpKP / Ivo Moravec, Radek Novotný, Adeline Bocher, Jean-François Mamdy, Karin Chladek, Margit Leuthold / Odpovědný redaktor: Ivo Moravec / Obálka a sazba: Jakub Johanus / Tisk: Vlastimil Johanus - ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

The key of partnership

EC regulation 1083/2006 has not defined the rule for partnership specifically enough; it is vague and ambiguous. We think that more specific rules are needed for the application of partnership ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

První kroky MAS Český západ

CpKP  západní Čechy/ Kolektiv autorů / Odpovědný redaktor: Jan Martínek / Obálka a sazba: Jan Florian / Tisk: Tiskárna MLOK s.r.o., Brno / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-47-0 Vážení přátelé, členové ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor v ...

Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje, CpKP střední Morava, Přerov, 2006; 1. vydání / Autoři: Mgr. Ivo Škrabal, Ing. Svatava ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Projektový pracovník veřejné správy

CpKP východní Morava / Autoři: Josef Zdražil, Petr Dubovský / Redakce: Jana Šimčíková, Jiří Pavlát / Náklad: 500 ks / 1. vydání / Sazba: Jiří K. Jurečka / Obálka: Subrational Industrie / Tisk ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Příklady dobré praxe z neziskového sektoru - ZLÍNSKO

CpKP východní Morava, Gahurova 292, 760 01 Zlín / Autoři: Josef Zdražil, Petr Dubovský /Odpovědný redaktor: Petr Dubovský / Jazykové korektury: Světlana Hejsková / Grafická úprava a sazba: ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů

CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2006 / 1. vydání / Autoři: Mgr. Ivo Škrabal, Ing. Svatava Nunvářová, Mgr. Josef Novák, RNDr. Viktor Třebícký, PhD. / Odpovědný redaktor: Jana Šimčíková, ...

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity