Venkovské noviny

CpKP vydává Venkovské noviny od roku 2005. Rok 2011 byl pro vydávání Venkovských novin zlomovým obdobím díky dotaci z Ministerstva životního prostředí. V roce 2011 bylo vydáno celkem 18 elektronických vydání. Zvýšila se úroveň obsahu novin a také počet vydání oproti předchozímu roku 2010, kdy bylo vydáno pouze 10 čísel.

Zároveň byl zrealizován nový web Venkovských novin, který zásadně posunul úroveň novin na internetu a zlepšil jejich distribuci. Nejedná se přitom pouze o webový portál, kterým noviny zásadně rozšířily svůj rozsah a obsah.  Nový systém zároveň umožňuje automatické přihlášení nebo odhlášení zájemců z PDF rozesílky novin, která shrnuje nejzajímavější články novin vždy za poslední období, které zveřejnil webový portál www.venkovskenoviny.cz. Nový web zároveň nabízí nový formát rozesílky tematických článků přes RSS kanály. Dalším přínosem je redakční systém, který umožňuje vkládání článků více autorům a organizacím, které o to projeví zájem. obr venkovenoviny

V průběhu roku 2011 byly také vydána 2 souhrnná propagační tištěná vydání Venkovských novin s nejzajímavějšími články vždy za posledních 6 měsíců. Náklad byl vždy 800 kusů a noviny byly distribuovány tak, aby byl zvýšen zájem o elektronickou verzi.

V rámci realizace projektu byla dána možnost uplatnění se dobrovolníkům. CpKP střední Morava byla v roce 2011 zároveň vysílající organizace akreditovaná u MVČR. Dobrovolníci z řad nezaměstnaných tak měli možnost získat praxi v oblasti práce s textem, práce s počítačem a práce na internetu. Získané dovednosti jim lépe umožní uplatnit se na trhu práce.

Odkazy k projektu:

www.venkovskenoviny.cz

Projek podpořilo:

mzp cz

CpKP střední Morava podpořili