Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun

KPSS beroun2020Tento dokument je podkladem pro zajištění sociálních a návazných služeb v území ORP Beroun. Je podkladem pro zařazení potřebných sociálních služeb do sítě sociálních služeb Středočeského kraje, pro rozdělování finančních prostředků z Individuálních dotací města Beroun, pro obce z území ORP a další donátory.

Komunitní plán sociálních služeb (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) může zpracovat každý územní samosprávný celek. Vždy je však jeho podoba i implementace odvislá od kompetencí danéh územně správního celku. V praxi tedy, i dle hierarchické úrovně daného celku, dochází k zásadním rozdílům v charakteru výsledného plánu. Zatímco kraj zpravidla zaměřuje svůj plán ryze na sociální služby, obce do svých plánů zahrnují i různě široce vymezené tzv. návazné či komunitní služby. Kritériem by pro tyto služby poskytované mimo rámec zákona o sociálních službách mělo být především zaměření na řešení či předcházení vzniku nepříznivých sociálních situací a podporu sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity