Zpět

Pečovat a žít doma je normální! - praktické informace

Pečovat a žít doma je normální - praktické rady

 

Záměrem publikace Pečovat a žít doma je normální! Informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty je snaha podpořit ty, kdo v domácím prostředí pečují o své blízké. Obvykle se o nich mluví jako o „neformálních pečujících". Následující text by jim/Vám měl usnadnit orientaci ve složité a náročné situaci, jakou domácí péče
často je. Stejně tak ale text může být inspirací a průvodcem pro odborníky ze zdravotnické i sociální oblasti, kteří pomáhají svým klientům najít vhodný zdroj pomoci.
Katalog přináší přehled sociálních i jiných služeb fungujících na Dobříšsku, Hořovicku a Sedlčansku. Najdete zde jak pobytová zařízení, tak terénní služby. Katalog Vás nasměruje k poskytovanému odbornému sociálnímu poradenství, doporučí Vám zdravotní služby. Důležitou součástí katalogu je přehled, s čím a jak mohou pečujícím osobám pomoci konkrétní úřady. Naleznete v něm i ověřené praktické tipy, jak péči o blízkého člověka zvládat. Věříme, že se Vám katalog stane praktickým pomocníkem a že přispěje k usnadnění života pečujících osob.

 

Petra Štěpová, Petra Klvačová a Hana Petáková

 

Údaje v publikaci jsou zpracovány na základě veřejně dostupných informací a jsou aktuální k 31. 5. 2018. Snažili jsme se, aby seznam uvedených služeb a kontaktů byl co nejúplnější, přesto však je možné, že některé služby v katalogu chybí.


Tato publikace vznikla v rámci projektu „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů" č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/ 0001507 podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.


Rádi bychom poděkovali Sylvě Vozábové, Jírovi Štěpovi a Míše Mužíkové za jejich pečlivou spolupráci při hledání dat pro  katalog i za jejich užitečné nápady a komentáře.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity