Zpět

Lidé ohrožení sociálním vyloučením v ORP Hořovice

ohrozeni socialnim vyloucenim HoroviceLidé ohrožení sociálním vyloučením v ORP Hořovice: Analýza potřeb z pohledu sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb je jedním z analytických výstupů komunitního plánování na Hořovicku. 

Kdo jsou lidé, kteří jsou nejen z pohledu sociálních služeb ohroženi sociálním vyloučením? Mění se v posledních několika letech problémy, s nimiž se jednotlivci i celé rodiny na sociální pracovníky obracejí? Mění se skladba klientů, jejich charakteristiky?
Jaké jsou hlavní problémy lidí, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli v nepříznivé životní situaci a dlouhodobě v ní setrvávají? Které z těchto problémů se daří řešit v rámci odbornosti a kompetence sociálních pracovníků a které problémy přesahují možnosti jejich působení a rozhodování?
Jak sociální pracovníci vnímají vzájemnou spolupráci různých odborníků a institucí v oblasti podpory lidí ohrožených sociálním vyloučením v ORP Hořovice? Jak podle nich funguje spolupráce s odborníky a institucemi mimo oblast sociálních služeb, například se zástupci obcí? Jak prakticky probíhá spolupráce odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a jednotlivých neziskových organizací při řešení konkrétních situací? Cílem následujícího textu je odpovědět na uvedené otázky a současně navrhnout některá dílčí doporučení.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity