Zpět

KPSS Mikroregionu Polabí na období 2020 až 2024

kpss polabíKomunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024 (dále Komunitní plán či Plán/plán) je klíčovým dokumentem v procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v území. Jeho tvorbu i následnou realizaci stanovených priorit je důležité vnímat v kontextu obecného systému řízení a financování sítě sociálních služeb.Tento Plán je podkladem pro zajištění sociálních a návazných služeb v území Mikroregionu Polabí.

Je podkladem pro zařazení potřebných sociálních služeb do sítě sociálních služeb Středočeského kraje, pro rozdělování finančních prostředků z individuálních dotací měst Lysá nad Labem, Milovice, pro obce z území Mikroregionu Polabí a další donátory. 

Město Lysá nad Labem se v roce 2018 zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb jako partner bez finančního příspěvku v projektu CpKP střední Čechy s názvem „Plánujeme v Mikroregionu Polabí", který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem procesu je rozvoj kvalitní sítě sociálních a návazných služeb, ve které jsou zdroje a prostředky využívány hospodárně, transparentně a srozumitelně.

Od té doby probíhá proces ve spolupráci všech dotčených subjektů, kterých se daná problematika týká. Jedná se o odbornou i laickou veřejnost, uživatele různých sociálních služeb, poskytovatele sociálních a návazných služeb, Město Lysá nad Labem, Město Milovice, zástupce obcí v území apod.

Proces je organizačně řízen týmem složeným ze zaměstnanců Centra pro komunitní práci střední Čechy a Městského úřadu Lysá nad Labem. Dále je součástí koordinace procesu plánování Řídící skupina, pracovní skupiny a aktivní zapojení široké veřejnosti.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity