Zpět

Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních ...

Pečovat a žít doma je normální - podpora neformálních pečovatelů

 

Záměrem publikace Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů je představit praktické zkušenosti a analytická zjištění z průběhu dvouletého projektu „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“. Tento projekt byl zaměřen na podporu jednotlivců i rodin, které zcela nebo převážně pečují o své blízké (děti či dospělé se zdravotním postižením, o seniory apod.) v domácím prostředí. Projekt realizovalo Centrum pro komunitní práci střední Čechy v období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018 ve třech vybraných územích – Dobříšsko, Sedlčansko a Hořovicko.

Hlavním cílem projektu bylo upozornit na potřebu koordinace pomoci neformálním pečujícím. V rámci projektu jsme pro dané území zřídili pozici tzv. koordinátora neformální péče. Získané zkušenosti jsme vyhodnotili a popsali, aby ty, které se nám osvědčily, mohly být dále využity i v jiných územích. Náplní práce koordinátora, resp. koordinátorek bylo poskytovat odborné konzultace pečujícím, vysvětlovat jim, jaké sociální či návazné služby mohou pro své blízké využívat, na jaké sociální dávky mají coby pečující právní nárok apod. Součástí jejich práce bylo také vytváření nabídky vzdělávacích a zážitkových aktivit pro pečující nebo zprostředkování specializované odborné pomoci (podrobněji v následujícím textu). Dalšími cíli projektu bylo aktivně rozvíjet mezioborovou spolupráci organizací a osob, které se ve vybraných územích obcí s rozšířenou působnosti (ORP) Dobříš, Hořovice a Sedlčany podílejí na péči o osoby se ZP a seniory.

Rolí koordinátorek bylo, za podpory dalších odborníků a na základě zmapování situace v území navázat na již existující aktivity a stát se informačním prostředníkem pro neformálně pečující (i poskytovatele sociálních a návazných služeb). V neposlední řadě jsme usilovali o to, abychom prostřednictvím pozice koordinátora pomoci přispěli ke zvýšení povědomí o dostupných službách mezi širokou veřejnosti.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity