Zpět

Akční plán KPSS Beroun na roky 2020 až 2021

akn pln beroun 2020Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 - 2023 je klíčovým dokumentem v procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v území. Na základě průběhu procesu plánování sociálních služeb v našem území došlo ke stanovení priorit města Beroun a spádového území. Tvorbu plánu i následnou realizaci stanovených priorit je důležité vnímat v kontextu obecného systému řízení a financování sítě sociálních služeb.
Níže uvedené priority byly schváleny Koordinační skupinou dne 26. března 2019 a Radou města dne 29. dubna 2019. Navazuje na ně Akční plán na období 2020 až 2021. V následujícím období budou zpracovány akční plány na roky 2022 a 2023. Priority jsou celky definující oblasti, které je nutné v následujících letech řešit. Navazující rozpracovaná opatření upřesňují a vymezují soubor aktivit/kroků, které je nutné vykonat k naplňování těchto priorit. Tento dokument navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023.

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019–2023" s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity